At the post office - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

At the post office

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Angličtina pre špecifické situácie ·
Tags: angličtinapoštavzdelávanie
V tomto článku si  prejdeme niekoľko viet, ktoré by ste mohli využiť na pošte, tak teda začnime.


Where is the nearest post office ?

Kde je najbližšia pošta ?

Is the post office far from here ?

Je to  ďaleko k najbližšej pošte ?

Where is the nearest mail box ?

Kde je najbližšia poštová schránka ?

I need a couple of stamps.

Potrebujem pár poštových známok.

For a card and a letter.

Na pohľadnicu  a list.

How much is the postage to America ?

Aké je poštovné do Ameriky ?

How heavy is the package ?

Koľko váži balík ?

Can I send it by air mail ?

Môžem to poslať  leteckou poštou ?

How long will it take to get there ?

Ako dlho to trvá, kým príde ?

Where can I make a call ?

Kde môžem telefonovať ?

Where is the nearest telephone booth ?

Kde je najbližšia telefónna búdka ?

Do you have calling cards ?

Máte telefónne karty ?

Do you have a telephone directory ?

Máte telefónny zoznam ?

Do you know the area code for Austria ?

Viete predvoľbu do Rakúska ?

One moment, I´ll look it up.

Moment.  Pozriem sa.  

The line is always busy.

Linka je stále obsadená.

Which number did you dial ?

Aké číslo ste vytočili ?

You have to dial zero first !

Najprv musíte vytočiť nulu.
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Slovak dialogue Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Slovak phrases Slovak slang anglické skratky metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary angličtina pre obchod Slovenská gramatika Druhy viet prídavné mená pohovor v angličtine význam slov slovak for foreigners anglické opozitá maturita anglické časy Slovak for foreigners Slovak word formation English for everyday life English in use Jednoduchá veta Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Slovak sentences anglická gramatika Súdny preklad Skúšky z jazyka Slovak cases Anglické slovesá Slovak dialogues slovné spojenia Business English reparát anglická konverzácia prekladateľstvo Anglická gramatika Slovak nouns doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Metódy výučby Specialized English English grammar Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovak questions verbs with prepositions Motivácia Anglické frázové slovesá angličtina english for travelling obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa Slovak verbs slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá Gerundium slovenská literatúra učenie sa priama metóda rečnícky štýl Slovak grammar Slovenský jazyk Slovak pronunciation slohové útvary metódy výučby slovak for foreigners, time Obchodná angličtina gramatika Spisovná slovenčina Slovak conversation Vetná skladba Anglické frázy metódy výučby, jazyky teória literatúry výučba, doučovanie anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas vetná skladba slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Doučovanie
Návrat na obsah