Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnéfrázy
Obchodná angličtina

V dnešnom článku sa pozrieme na sortiment výrobkov a služby v obchodnom styku, prejdeme si
zopár fráz.

We make uniform, mainly for the police.

Vyrábame uniformy, hlavne pre políciu.

We are suppliers of cables to broadcasters.

Sme dodávatelia káblov pre rozhlasové a televízne spoločnosti.

Recently, we have been specializing in top quality windows.

Poslednú dobu sa špecializujeme na okná najvyššej kvality.

We are a printing company, but we also deal in stationery.

Sme tlačiareň ale obchodujeme aj s kancelárskym tovarom.

A lot of our work is for advertising agencies.

Pracujeme hlavne pre reklamné agentúry.

We will be happy to advise you on your hardware needs.

Radi vám poradíme so všetkým, čo sa týka hardwaru.

This is one of our most succesful line.

Toto je jeden z našich najobľúbenejších výrobkov.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite angličtina Business English angličtina pre obchod metódy výučby Typy angličtiny Metódy výučby anglická gramatika Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovenská gramatika Slovak dialogue Slovak grammar Anglické prídavné mená obchodná angličtina angličtina pre lekárov Slovak conversation Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia english for travelling gramatika Súdny preklad pohovor v angličtine Doučovanie Anglické frazálne slovesá význam slov Specialized English Druhy viet učenie sa priama metóda Slovak nouns Slovenská literatúra Slovak sentences anglické opozitá slohové útvary Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá teória literatúry Slovak dialogues Jednoduchá veta Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses prekladateľstvo Slovenský jazyk Slovak vocabulary prídavné mená Motivácia frázové slovesá Anglická gramatika výučba, doučovanie anglické skratky Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Anglické slovesá slovenská literatúra maturita metódy výučby, jazyky vetná skladba výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions Gerundium slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia anglická výslovnosť slovak for foreigners anglické časy English for everyday life slovak for foreigners, time English in use reparát slovné spojenia English grammar Medical Slovak verbs with prepositions doučovanie slovenská gramatika Anglické zámená
Návrat na obsah