Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnéfrázy
Obchodná angličtina

V dnešnom článku sa pozrieme na sortiment výrobkov a služby v obchodnom styku, prejdeme si
zopár fráz.

We make uniform, mainly for the police.

Vyrábame uniformy, hlavne pre políciu.

We are suppliers of cables to broadcasters.

Sme dodávatelia káblov pre rozhlasové a televízne spoločnosti.

Recently, we have been specializing in top quality windows.

Poslednú dobu sa špecializujeme na okná najvyššej kvality.

We are a printing company, but we also deal in stationery.

Sme tlačiareň ale obchodujeme aj s kancelárskym tovarom.

A lot of our work is for advertising agencies.

Pracujeme hlavne pre reklamné agentúry.

We will be happy to advise you on your hardware needs.

Radi vám poradíme so všetkým, čo sa týka hardwaru.

This is one of our most succesful line.

Toto je jeden z našich najobľúbenejších výrobkov.


Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda Doučovanie učenie sa Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, anglické skratky Slovak for foreigners Slovak questions pohovor v angličtine rečnícky štýl slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk gramatika prekladateľstvo frázové slovesá Medical Slovak slovak for foreigners, time Anglická gramatika slovak for foreigners metódy výučby angličtina pre lekárov slovenská literatúra English for everyday life prídavné mená Slovak dialogue Anglické prídavné mená Slovenský jazyk English grammar Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Gerundium English in use slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Anglické zámená Slovenská literatúra reparát význam slov a ich použite Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Druhy viet anglická výslovnosť anglické opozitá doučovanie Slovak nouns english for travelling slohové útvary Anglické frázové slovesá Slovak sentences verbs with prepositions Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses maturita význam slov Súdny preklad výučba, doučovanie Vetná skladba vetná skladba Slovak cases Slovak grammar teória literatúry Business English slovné spojenia anglické časy Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá angličtina metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina anglická gramatika Typy angličtiny Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia
Návrat na obsah