Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnéfrázy
Obchodná angličtina

V dnešnom článku sa pozrieme na sortiment výrobkov a služby v obchodnom styku, prejdeme si
zopár fráz.

We make uniform, mainly for the police.

Vyrábame uniformy, hlavne pre políciu.

We are suppliers of cables to broadcasters.

Sme dodávatelia káblov pre rozhlasové a televízne spoločnosti.

Recently, we have been specializing in top quality windows.

Poslednú dobu sa špecializujeme na okná najvyššej kvality.

We are a printing company, but we also deal in stationery.

Sme tlačiareň ale obchodujeme aj s kancelárskym tovarom.

A lot of our work is for advertising agencies.

Pracujeme hlavne pre reklamné agentúry.

We will be happy to advise you on your hardware needs.

Radi vám poradíme so všetkým, čo sa týka hardwaru.

This is one of our most succesful line.

Toto je jeden z našich najobľúbenejších výrobkov.


Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English Anglické zámená anglická výslovnosť Medical Slovak Slovak dialogue Slovak nouns Motivácia Doučovanie English for everyday life Predminulý priebehový čas pomôcky k učeniu sa metódy výučby Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Slovak sentences doučovanie slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá slovenská gramatika reparát prídavné mená rečnícky štýl Slovak tenses Spisovná slovenčina Gerundium prekladateľstvo Angličtina pre špecifické situácie anglické časy Anglické slovesá Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov pohovor v angličtine slovné spojenia angličtina pre obchod Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Slovak vocabulary Slovak cases gramatika Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina english for travelling Anglické prídavné mená slovak for foreigners maturita angličtina Slovak verbs verbs with prepositions Anglické frázy Slovak conversation Anglická gramatika Slovak pronunciation anglická konverzácia priama metóda Typy angličtiny English grammar Slovenský jazyk výučba, doučovanie Slovenská literatúra Metódy výučby metódy výučby, jazyky anglické opozitá English in use vetná skladba význam slov a ich použite teória literatúry Slovak word formation Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Business English Slovak slang Druhy viet Slovak questions Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues význam slov slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad slovenská literatúra Slovak for foreigners anglická gramatika Slovak grammar
Návrat na obsah