Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnéfrázy
Obchodná angličtina

V dnešnom článku sa pozrieme na sortiment výrobkov a služby v obchodnom styku, prejdeme si
zopár fráz.

We make uniform, mainly for the police.

Vyrábame uniformy, hlavne pre políciu.

We are suppliers of cables to broadcasters.

Sme dodávatelia káblov pre rozhlasové a televízne spoločnosti.

Recently, we have been specializing in top quality windows.

Poslednú dobu sa špecializujeme na okná najvyššej kvality.

We are a printing company, but we also deal in stationery.

Sme tlačiareň ale obchodujeme aj s kancelárskym tovarom.

A lot of our work is for advertising agencies.

Pracujeme hlavne pre reklamné agentúry.

We will be happy to advise you on your hardware needs.

Radi vám poradíme so všetkým, čo sa týka hardwaru.

This is one of our most succesful line.

Toto je jeden z našich najobľúbenejších výrobkov.


Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie učenie sa Medical Slovak rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta obchodná angličtina priama metóda Súdny preklad doučovanie angličtina prekladateľstvo maturita Anglické zámená význam slov English for everyday life výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Anglické frázy Vetná skladba English grammar pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra slovak for foreigners Slovak tenses slovenská gramatika metódy výučby Slovak cases prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny slohové útvary slovenská literatúra Anglická gramatika Specialized English Predminulý priebehový čas Business English slovak for foreigners, time slovné spojenia anglická gramatika Gerundium vetná skladba Slovak nouns Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Slovenský jazyk anglická konverzácia výučba, doučovanie Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko English in use gramatika Slovak sentences anglické časy tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions Slovak for foreigners reparát Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Slovak conversation Slovak grammar Slovak dialogue Metódy výučby Druhy viet význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky metódy, vzdelávanie, english for travelling anglická výslovnosť Slovak questions metódy výučby, jazyky teória literatúry anglické opozitá
Návrat na obsah