Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnéfrázy
Obchodná angličtina

V dnešnom článku sa pozrieme na sortiment výrobkov a služby v obchodnom styku, prejdeme si
zopár fráz.

We make uniform, mainly for the police.

Vyrábame uniformy, hlavne pre políciu.

We are suppliers of cables to broadcasters.

Sme dodávatelia káblov pre rozhlasové a televízne spoločnosti.

Recently, we have been specializing in top quality windows.

Poslednú dobu sa špecializujeme na okná najvyššej kvality.

We are a printing company, but we also deal in stationery.

Sme tlačiareň ale obchodujeme aj s kancelárskym tovarom.

A lot of our work is for advertising agencies.

Pracujeme hlavne pre reklamné agentúry.

We will be happy to advise you on your hardware needs.

Radi vám poradíme so všetkým, čo sa týka hardwaru.

This is one of our most succesful line.

Toto je jeden z našich najobľúbenejších výrobkov.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina anglické skratky Angličtina pre každú situáciu Business English Anglické frázové slovesá Medical Slovak slovné spojenia Anglické slovesá anglické opozitá anglická konverzácia Anglická gramatika English grammar význam slov tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená slovenská literatúra Jednoduchá veta priama metóda slovenská gramatika Slovenská gramatika angličtina pre lekárov angličtina Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Doučovanie teória literatúry slovak for foreigners, time gramatika metódy výučby anglické časy Slovak questions anglická výslovnosť význam slov a ich použite anglická gramatika Slovak conversation Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Skúšky z jazyka Slovak tenses Specialized English doučovanie english for travelling výučba, doučovanie Slovak word formation rečnícky štýl prekladateľstvo Motivácia Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners Slovak sentences slohové útvary Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners reparát maturita Slovak grammar učenie sa English for everyday life angličtina pre obchod Slovak nouns Slovak dialogues verbs with prepositions vetná skladba Anglické frázy Druhy viet Slovak dialogue Anglické zámená Slovak vocabulary Gerundium English in use prídavné mená pohovor v angličtine Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah