slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns význam slov Slovak vocabulary výučba, doučovanie pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar Anglické frázy Typy angličtiny Slovak questions Súdny preklad Vetná skladba Anglické zámená Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa English grammar rečnícky štýl Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá Slovak tenses slohové útvary Skúšky z jazyka Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo Anglická gramatika gramatika Anglické frazálne slovesá Doučovanie Slovak for foreigners anglické časy Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue slovenská gramatika Slovak conversation reparát význam slov a ich použite English in use teória literatúry anglická konverzácia verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Motivácia Slovenský jazyk anglické skratky Specialized English metódy, vzdelávanie, angličtina Jednoduchá veta English for everyday life Spisovná slovenčina metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time prídavné mená angličtina pre lekárov Slovak sentences Slovak cases priama metóda Slovenská gramatika metódy výučby anglická gramatika slovenská literatúra Slovak pronunciation angličtina pre obchod english for travelling Anglické slovesá Slovenská literatúra slovak for foreigners Gerundium Slovak slang slovenské nárečia, slovensko Slovak verbs slovné spojenia doučovanie učenie sa vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Business English pomôcky k učeniu sa Metódy výučby anglická výslovnosť Slovak word formation Druhy viet maturita frázové slovesá
Návrat na obsah