slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns obchodná angličtina Gerundium anglická gramatika význam slov Anglické frázové slovesá english for travelling reparát Slovak cases výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie Business English Specialized English slovné spojenia maturita Slovak questions Slovenská literatúra Slovak tenses English grammar slohové útvary doučovanie teória literatúry metódy výučby, jazyky Metódy výučby slovak for foreigners, time Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Anglické frázy gramatika vetná skladba Súdny preklad frázové slovesá Predminulý priebehový čas English for everyday life Slovak dialogue Slovak grammar rečnícky štýl význam slov a ich použite učenie sa Druhy viet anglické časy Slovak sentences anglické skratky angličtina anglické opozitá Typy angličtiny Slovenský jazyk Vetná skladba anglická konverzácia slovak for foreigners Anglická gramatika Jednoduchá veta prekladateľstvo prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Medical Slovak Doučovanie angličtina pre obchod English in use slovenská literatúra slovenská gramatika metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Anglické zámená
Návrat na obsah