slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue slohové útvary Slovak grammar English for everyday life Slovak cases Business English reparát Anglické frázy výučba, doučovanie slovenská literatúra Slovenský jazyk anglická konverzácia Slovenská literatúra Jednoduchá veta Typy angličtiny anglické časy Anglické zámená maturita anglická výslovnosť anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Druhy viet prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Anglické slovesá Slovak for foreigners angličtina pre obchod Slovak dialogues Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Medical Slovak pohovor v angličtine prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka učenie sa metódy výučby verbs with prepositions rečnícky štýl frázové slovesá English grammar slovak for foreigners, time priama metóda význam slov a ich použite Motivácia gramatika Anglické frázové slovesá doučovanie English in use Metódy výučby slovné spojenia Gerundium metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov english for travelling Specialized English Slovak nouns anglická gramatika Súdny preklad Slovenská gramatika Slovak sentences Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary teória literatúry Anglické prídavné mená Slovak tenses Doučovanie Slovak conversation Slovak word formation obchodná angličtina angličtina anglické skratky význam slov vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovak questions
Návrat na obsah