slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia Anglické frázové slovesá slovenská literatúra slovak for foreigners Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Slovak cases Slovak sentences rečnícky štýl obchodná angličtina vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená frázové slovesá anglická výslovnosť prekladateľstvo priama metóda English for everyday life Vetná skladba Slovak conversation Motivácia Medical Slovak Anglická gramatika reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby teória literatúry english for travelling Jednoduchá veta pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny anglické časy Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Anglické zámená doučovanie slovak for foreigners, time Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa gramatika Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod slovenská gramatika Doučovanie Slovak questions slohové útvary Skúšky z jazyka Slovenská gramatika verbs with prepositions English in use Predminulý priebehový čas učenie sa slovné spojenia Gerundium English grammar Slovak dialogue význam slov metódy výučby Slovak tenses Súdny preklad Slovak nouns anglické skratky Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Slovak grammar anglická gramatika Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Specialized English anglické opozitá výučba, doučovanie Slovak dialogues Business English maturita Anglické frázy Druhy viet angličtina
Návrat na obsah