Angličtina pre špecifické situácie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia Gerundium Predminulý priebehový čas anglické opozitá maturita Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Anglická gramatika frázové slovesá význam slov Angličtina pre špecifické situácie Spisovná slovenčina gramatika English grammar Slovenská literatúra Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad teória literatúry Slovak tenses angličtina Business English vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Slovak word formation prekladateľstvo Anglické slovesá slohové útvary Slovak verbs obchodná angličtina slovak for foreigners Slovak phrases verbs with prepositions rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Specialized English Slovak sentences Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Typy angličtiny metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine pomôcky k učeniu sa Obchodná angličtina prídavné mená význam slov a ich použite English for everyday life Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Doučovanie Slovenský jazyk Medical Slovak slovenská gramatika Druhy viet Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá anglické časy angličtina pre obchod reparát metódy výučby slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Slovak conversation Slovak pronunciation anglická konverzácia anglické skratky Slovak dialogues Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue Slovak cases Skúšky z jazyka učenie sa Anglické zámená priama metóda English in use Metódy výučby Slovak questions Slovak grammar slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Jednoduchá veta Slovak slang doučovanie anglická výslovnosť
Návrat na obsah