Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina anglická výslovnosť slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions prídavné mená english for travelling English for everyday life angličtina pohovor v angličtine Slovak sentences Slovenská literatúra Slovak conversation Anglické prídavné mená Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Business English výučba, doučovanie doučovanie anglické časy Predminulý priebehový čas Anglické slovesá English in use English grammar Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Slovak dialogue gramatika Súdny preklad slovenská literatúra anglické opozitá Gerundium Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka anglické skratky Anglická gramatika frázové slovesá slovak for foreigners, time anglická gramatika Druhy viet Anglické frázy priama metóda Slovak tenses anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Slovak nouns Typy angličtiny význam slov význam slov a ich použite Jednoduchá veta prekladateľstvo maturita Slovak dialogues Slovak questions angličtina pre lekárov Slovak for foreigners Slovak grammar slovak for foreigners slovné spojenia vetná skladba teória literatúry Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Vetná skladba reparát slohové útvary Metódy výučby Doučovanie Anglické zámená učenie sa
Návrat na obsah