Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba anglické časy Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners Druhy viet angličtina Medical Slovak metódy výučby, jazyky Slovak dialogues anglické skratky Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie priama metóda Metódy výučby Jednoduchá veta English for everyday life English in use Súdny preklad Slovenský jazyk Specialized English Anglické zámená Typy angličtiny anglická výslovnosť význam slov obchodná angličtina Predminulý priebehový čas rečnícky štýl slohové útvary prídavné mená metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát anglické opozitá slovenská literatúra Anglické frázy frázové slovesá význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov slovak for foreigners Business English English grammar slovné spojenia Vetná skladba Slovak sentences gramatika prekladateľstvo učenie sa anglická konverzácia Slovak cases Gerundium teória literatúry Slovak tenses Slovak questions Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, doučovanie Doučovanie verbs with prepositions angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Slovak nouns Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá english for travelling maturita výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie anglická gramatika
Návrat na obsah