Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika teória literatúry Slovak cases anglické opozitá Slovak vocabulary slovak for foreigners, time maturita Slovak dialogue rečnícky štýl Slovak conversation Business English pohovor v angličtine Vetná skladba Predminulý priebehový čas prekladateľstvo Slovak grammar Anglické zámená reparát význam slov a ich použite English in use angličtina pre lekárov Slovak questions učenie sa anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka angličtina Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina doučovanie anglická gramatika Slovak word formation Súdny preklad slovak for foreigners slovenská literatúra Slovak tenses gramatika Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny Jednoduchá veta Druhy viet Metódy výučby Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Motivácia Medical Slovak Slovak sentences angličtina pre obchod Anglické slovesá priama metóda slohové útvary English for everyday life metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Slovak dialogues výučba, doučovanie Slovenská literatúra anglické skratky Nepravidelné stupňovanie english for travelling prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika slovné spojenia metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá anglické časy frázové slovesá Slovak for foreigners Doučovanie Gerundium vetná skladba význam slov English grammar anglická konverzácia
Návrat na obsah