Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka slovenská literatúra Slovak dialogues Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie teória literatúry doučovanie Slovenská gramatika slovak for foreigners Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad angličtina pre obchod význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Gerundium pohovor v angličtine Metódy výučby prekladateľstvo Business English Slovak questions anglická výslovnosť Slovak tenses Slovak conversation Druhy viet prídavné mená anglická konverzácia metódy výučby, jazyky anglická gramatika význam slov Anglické prídavné mená Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta verbs with prepositions Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie reparát Anglické frázy Anglické frázové slovesá anglické opozitá Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, Slovak nouns anglické skratky Typy angličtiny Anglická gramatika vetná skladba obchodná angličtina angličtina pre lekárov english for travelling výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk maturita English in use Slovenská literatúra Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Specialized English Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia anglické časy frázové slovesá Slovak sentences English grammar Vetná skladba Motivácia slovak for foreigners, time učenie sa metódy výučby slovenská gramatika gramatika Anglické slovesá Medical Slovak priama metóda slovné spojenia English for everyday life angličtina Slovak vocabulary slohové útvary
Návrat na obsah