Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use verbs with prepositions Slovenská gramatika Anglické frázy pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky reparát metódy výučby Specialized English Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika angličtina Typy angličtiny English for everyday life gramatika frázové slovesá anglické skratky Skúšky z jazyka anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions angličtina pre obchod Anglické prídavné mená anglická výslovnosť english for travelling slovné spojenia vetná skladba Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Slovak dialogue Slovenská literatúra doučovanie English grammar Slovak vocabulary anglické opozitá Medical Slovak Anglické slovesá prídavné mená Slovak tenses Slovak cases slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad teória literatúry slovak for foreigners, time maturita metódy, vzdelávanie, anglické časy angličtina pre lekárov Slovak dialogues význam slov Metódy výučby Gerundium Anglické nepravidelné slovesá priama metóda Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Slovak sentences slohové útvary Druhy viet prekladateľstvo Doučovanie Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners Vetná skladba Slovak nouns Slovak for foreigners Jednoduchá veta Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Anglické zámená anglická konverzácia Business English učenie sa obchodná angličtina
Návrat na obsah