Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Anglické frázy english for travelling učenie sa význam slov Súdny preklad prekladateľstvo Slovak questions frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená anglická gramatika Slovak nouns Typy angličtiny anglické opozitá význam slov a ich použite maturita anglické skratky Predminulý priebehový čas Slovak dialogues priama metóda metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka obchodná angličtina anglická výslovnosť reparát výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovak sentences Slovak tenses slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar výučba, doučovanie Medical Slovak anglické časy angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Anglické frázové slovesá slovak for foreigners pohovor v angličtine metódy výučby rečnícky štýl slovné spojenia slohové útvary slovenská literatúra Slovenský jazyk Jednoduchá veta Doučovanie Slovenská literatúra Anglická gramatika slovenská gramatika English for everyday life teória literatúry doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Druhy viet prídavné mená Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Gerundium Specialized English angličtina gramatika vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk English grammar English in use Slovak conversation Slovak dialogue
Návrat na obsah