Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Slovak grammar slovak for foreigners, time slohové útvary anglické skratky Slovak verbs Slovak pronunciation Anglické zámená Metódy výučby anglická gramatika metódy výučby, jazyky Slovak conversation Anglické frázy učenie sa Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie English for everyday life výučba, učenie sa, anketa priama metóda metódy výučby verbs with prepositions význam slov Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka doučovanie Slovak questions pomôcky k učeniu sa gramatika Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Motivácia tipy ako sa učiť jazyk reparát slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Slovak for foreigners Doučovanie Slovenský jazyk Slovak dialogues angličtina pre obchod anglická výslovnosť Slovak word formation slovak for foreigners angličtina pre lekárov angličtina slovenská literatúra Slovak vocabulary English grammar Slovak sentences Business English anglické opozitá Medical Slovak prídavné mená Slovak cases english for travelling teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Spisovná slovenčina Typy angličtiny vetná skladba Druhy viet Slovak tenses English in use Slovak dialogue Obchodná angličtina slovenská gramatika anglické časy Gerundium Anglická gramatika obchodná angličtina anglická konverzácia Slovak slang Slovenská literatúra Jednoduchá veta Anglické slovesá výučba, doučovanie Súdny preklad Vetná skladba slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie frázové slovesá Specialized English rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, maturita
Návrat na obsah