Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Slovak tenses Specialized English verbs with prepositions gramatika angličtina Slovak cases Slovenská literatúra Slovenský jazyk English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta Druhy viet english for travelling maturita Doučovanie English grammar metódy výučby anglické opozitá význam slov Slovak for foreigners Anglické zámená slovné spojenia angličtina pre lekárov frázové slovesá Slovak conversation obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak teória literatúry rečnícky štýl anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Slovak grammar slohové útvary výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia slovak for foreigners priama metóda Anglická gramatika slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Súdny preklad slovenská gramatika Slovak sentences Slovak nouns English in use anglická gramatika anglické skratky Skúšky z jazyka Business English anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod vetná skladba prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie anglické časy učenie sa prekladateľstvo výučba, doučovanie doučovanie pohovor v angličtine Gerundium Anglické frázy metódy výučby, jazyky Vetná skladba význam slov a ich použite Slovak questions Metódy výučby reparát slovenská literatúra
Návrat na obsah