Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika význam slov a ich použite anglické opozitá anglické skratky slovenské nárečia, slovensko učenie sa Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Slovak conversation Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time slohové útvary prekladateľstvo frázové slovesá Anglické prídavné mená Slovak vocabulary gramatika Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk vetná skladba Motivácia Slovak for foreigners teória literatúry Slovak sentences Gerundium english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Predminulý priebehový čas Slovak dialogue slovak for foreigners metódy výučby reparát anglická konverzácia Druhy viet výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, anglická gramatika English grammar Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Jednoduchá veta Specialized English Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina English for everyday life anglické časy Vetná skladba Slovak nouns Slovenská gramatika Metódy výučby Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa doučovanie maturita pohovor v angličtine English in use Slovak tenses Slovak cases Typy angličtiny Slovenská literatúra slovenská gramatika Slovak questions Medical Slovak verbs with prepositions angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Slovak dialogues Business English Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená angličtina anglická výslovnosť Slovak word formation Anglické slovesá Anglické frázové slovesá slovenská literatúra rečnícky štýl význam slov priama metóda
Návrat na obsah