Anglické frázy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie gramatika Medical Slovak english for travelling vetná skladba verbs with prepositions Slovak conversation Skúšky z jazyka Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko English grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas Druhy viet Slovak nouns Vetná skladba English in use Slovak grammar rečnícky štýl význam slov Typy angličtiny Business English Anglické prídavné mená Slovak tenses učenie sa anglické časy Anglické zámená slovenská gramatika Metódy výučby Slovenská gramatika slohové útvary angličtina pre obchod anglická gramatika slovak for foreigners Jednoduchá veta Doučovanie frázové slovesá angličtina pre lekárov Gerundium English for everyday life angličtina Specialized English Slovak dialogues Anglické frázy Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Slovak cases doučovanie prekladateľstvo slovenská literatúra prídavné mená slovné spojenia anglické skratky Slovak vocabulary Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners maturita priama metóda anglická výslovnosť reparát výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina anglická konverzácia Anglické frázové slovesá metódy výučby význam slov a ich použite teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah