Anglické frázy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use doučovanie maturita vetná skladba učenie sa Medical Slovak Slovak grammar English grammar Slovak cases angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka slohové útvary Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Business English english for travelling Slovak dialogue význam slov výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra anglické časy Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas Vetná skladba frázové slovesá teória literatúry Doučovanie anglická konverzácia Anglické zámená prídavné mená Druhy viet Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk gramatika Specialized English Slovak conversation Slovak nouns rečnícky štýl slovenská literatúra angličtina pre obchod slovné spojenia Anglické frázy význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá anglická gramatika slovenská gramatika Slovak sentences verbs with prepositions priama metóda prekladateľstvo Slovak tenses obchodná angličtina angličtina Gerundium Metódy výučby Jednoduchá veta pohovor v angličtine anglické skratky slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť metódy výučby English for everyday life slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika reparát Slovak questions anglické opozitá Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah