Anglické slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Slovak grammar Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Anglické frázové slovesá slovné spojenia Business English gramatika anglická gramatika anglické opozitá Predminulý priebehový čas Slovak sentences reparát Doučovanie Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika slovak for foreigners vetná skladba slovenská literatúra frázové slovesá Slovenský jazyk obchodná angličtina Jednoduchá veta Slovenská literatúra prekladateľstvo Anglické frázy angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Specialized English Slovak dialogues Slovak nouns English grammar Skúšky z jazyka Anglické zámená Medical Slovak Slovak questions Slovak cases Motivácia Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa význam slov Anglické slovesá učenie sa English for everyday life výučba, doučovanie význam slov a ich použite slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika rečnícky štýl angličtina pre obchod teória literatúry Slovak vocabulary doučovanie Gerundium Vetná skladba Anglické prídavné mená Slovak conversation metódy výučby Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko english for travelling angličtina Slovak tenses slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Druhy viet verbs with prepositions anglické časy slohové útvary Typy angličtiny Metódy výučby anglické skratky metódy výučby, jazyky English in use priama metóda maturita pohovor v angličtine prídavné mená anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah