Anglické zámená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo ste nevedeli o anglických zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 5/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia maturita doučovanie priama metóda slovak for foreigners, time metódy výučby Slovak dialogues anglické skratky slovenská gramatika Slovak questions slovné spojenia význam slov a ich použite Anglická gramatika Slovak grammar význam slov Druhy viet Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina anglická výslovnosť slohové útvary Súdny preklad Anglické prídavné mená gramatika tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl English grammar Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá angličtina Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Slovak vocabulary verbs with prepositions slovak for foreigners frázové slovesá Slovenská gramatika Slovak for foreigners Business English Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu anglické časy angličtina pre lekárov Slovak dialogue teória literatúry Slovak cases anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Jednoduchá veta Vetná skladba angličtina pre obchod Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Slovak nouns Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas prídavné mená reparát Slovak conversation anglické opozitá English in use vetná skladba výučba, doučovanie prekladateľstvo učenie sa Specialized English Anglické slovesá english for travelling Metódy výučby Medical Slovak Gerundium Anglické zámená slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Doučovanie
Návrat na obsah