Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod Druhy viet English in use anglická gramatika Slovak sentences verbs with prepositions výučba, doučovanie Medical Slovak Gerundium slovak for foreigners Anglická gramatika Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time teória literatúry frázové slovesá Slovak questions prídavné mená anglické skratky Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra učenie sa Slovak dialogue Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovak dialogues metódy výučby Specialized English Anglické frázy Slovak conversation maturita význam slov a ich použite pohovor v angličtine Slovenský jazyk Slovak for foreigners angličtina vetná skladba Anglické zámená Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Slovak tenses anglická konverzácia gramatika obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, reparát Súdny preklad Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu význam slov tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo anglické časy priama metóda Doučovanie anglická výslovnosť slohové útvary výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra anglické opozitá slovné spojenia Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Slovak nouns english for travelling Anglické frázové slovesá rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases doučovanie English grammar
Návrat na obsah