Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation Business English English for everyday life Súdny preklad rečnícky štýl prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia význam slov anglická konverzácia Slovak sentences anglická gramatika teória literatúry obchodná angličtina výučba, doučovanie anglické opozitá Slovak vocabulary Slovenská literatúra Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite anglická výslovnosť Typy angličtiny English grammar Medical Slovak Slovak cases Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá reparát Slovenská gramatika maturita anglické časy English in use Slovak questions Slovak grammar metódy výučby slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Druhy viet prídavné mená Slovak for foreigners Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk slohové útvary priama metóda Angličtina pre každú situáciu anglické skratky Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená Metódy výučby Slovak dialogues frázové slovesá učenie sa Jednoduchá veta verbs with prepositions slovné spojenia Specialized English Gerundium Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá gramatika angličtina pre obchod pohovor v angličtine Slovak tenses english for travelling metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Slovak nouns vetná skladba doučovanie slovak for foreigners slovenská gramatika Motivácia angličtina pre lekárov angličtina Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Doučovanie
Návrat na obsah