Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo angličtina pre obchod Slovenská literatúra Slovak vocabulary Anglické frázy metódy, vzdelávanie, metódy výučby Metódy výučby Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas english for travelling teória literatúry anglická gramatika Slovak dialogues Slovak cases verbs with prepositions anglická výslovnosť angličtina pre lekárov slohové útvary Slovak word formation Slovak sentences slovenská gramatika Slovak conversation Jednoduchá veta rečnícky štýl English in use Druhy viet frázové slovesá Slovak slang Gerundium Spisovná slovenčina Slovak pronunciation metódy výučby, jazyky English for everyday life Vetná skladba obchodná angličtina Slovak for foreigners Skúšky z jazyka slovenská literatúra Anglické zámená Slovak dialogue anglická konverzácia angličtina výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Business English význam slov a ich použite prídavné mená Slovak questions Anglické frázové slovesá učenie sa anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Motivácia slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs pomôcky k učeniu sa Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie reparát Slovak tenses doučovanie anglické časy Anglická gramatika gramatika Slovak nouns Doučovanie Specialized English Slovenský jazyk Slovak grammar anglické opozitá slovak for foreigners, time slovné spojenia Anglické frazálne slovesá English grammar priama metóda slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak význam slov vetná skladba maturita Súdny preklad Angličtina pre špecifické situácie
Návrat na obsah