Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Slovak questions anglická gramatika metódy výučby, jazyky Specialized English English grammar Anglické frázy Slovak sentences Gerundium Doučovanie verbs with prepositions frázové slovesá teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Anglické prídavné mená Súdny preklad gramatika význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta prekladateľstvo Slovak vocabulary Slovak tenses Vetná skladba Slovak conversation Metódy výučby anglické opozitá učenie sa slovak for foreigners, time english for travelling pohovor v angličtine slohové útvary Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Slovak dialogue angličtina pre obchod English in use obchodná angličtina slovenská gramatika prídavné mená výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners Slovak word formation Slovak grammar Slovenská literatúra English for everyday life Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues Slovak cases Skúšky z jazyka Anglické zámená vetná skladba rečnícky štýl anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia angličtina slovenská literatúra slovné spojenia metódy výučby Slovenský jazyk reparát anglická výslovnosť význam slov Business English Anglické slovesá Typy angličtiny Motivácia metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Slovenská gramatika doučovanie maturita
Návrat na obsah