Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life anglická výslovnosť angličtina Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet Metódy výučby English in use tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue maturita slovak for foreigners, time Slovak cases výučba, doučovanie slovenská literatúra Slovak for foreigners Anglické frázy gramatika anglická konverzácia Business English prekladateľstvo metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa anglické skratky význam slov Slovak tenses Súdny preklad význam slov a ich použite slovak for foreigners slovné spojenia angličtina pre obchod vetná skladba Anglická gramatika Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Slovak nouns Slovak questions Doučovanie English grammar Anglické frázové slovesá Gerundium metódy výučby Slovak conversation obchodná angličtina anglická gramatika Anglické zámená english for travelling Jednoduchá veta slovenská gramatika doučovanie priama metóda teória literatúry frázové slovesá slohové útvary Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov reparát verbs with prepositions Medical Slovak Slovak sentences Specialized English Typy angličtiny Slovak grammar prídavné mená anglické opozitá učenie sa Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine
Návrat na obsah