Druhy viet - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená Vetná skladba slovak for foreigners, time Slovak questions Anglická gramatika frázové slovesá metódy výučby gramatika Slovak dialogue doučovanie Slovak tenses obchodná angličtina teória literatúry Anglické zámená Slovak conversation Business English English in use Metódy výučby učenie sa metódy výučby, jazyky slohové útvary Slovak for foreigners reparát angličtina pre lekárov slovak for foreigners Anglické frázové slovesá english for travelling Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Anglické slovesá Typy angličtiny Jednoduchá veta slovenská literatúra Doučovanie vetná skladba Súdny preklad Specialized English Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá anglické časy anglická konverzácia angličtina Slovak slang Medical Slovak slovenská gramatika Slovak sentences English grammar význam slov a ich použite Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo maturita verbs with prepositions význam slov výučba, doučovanie pohovor v angličtine angličtina pre obchod Slovak word formation Anglické frázy Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas priama metóda Slovak grammar Gerundium Slovak pronunciation Slovak cases rečnícky štýl anglická gramatika English for everyday life prídavné mená výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues slovné spojenia anglická výslovnosť Skúšky z jazyka pomôcky k učeniu sa Slovak verbs Obchodná angličtina Druhy viet Motivácia Slovenská literatúra Spisovná slovenčina
Návrat na obsah