Druhy viet - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Slovak nouns Slovak grammar Anglické frázy angličtina pre obchod English for everyday life Jednoduchá veta Vetná skladba obchodná angličtina anglická gramatika metódy výučby rečnícky štýl prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov slovné spojenia Slovak dialogue Gerundium Skúšky z jazyka Doučovanie slovak for foreigners, time frázové slovesá Anglické zámená učenie sa slovenská literatúra maturita anglické skratky anglické opozitá Business English slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Súdny preklad Medical Slovak Anglické frazálne slovesá slohové útvary gramatika Slovak cases Slovak questions Slovak for foreigners význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra anglická konverzácia english for travelling pohovor v angličtine výučba, doučovanie English grammar slovenská gramatika priama metóda Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak tenses anglická výslovnosť English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu reparát Slovenský jazyk teória literatúry slovak for foreigners význam slov anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Slovak conversation Slovak sentences Anglická gramatika anglické časy angličtina prídavné mená vetná skladba
Návrat na obsah