English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Typy angličtiny výučba, doučovanie Slovenská literatúra English grammar verbs with prepositions reparát angličtina pre lekárov frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Gerundium slovné spojenia pohovor v angličtine Jednoduchá veta English for everyday life gramatika Slovak for foreigners prekladateľstvo anglické opozitá Slovak cases Specialized English Anglické frázové slovesá vetná skladba doučovanie Anglická gramatika teória literatúry anglické skratky Anglické zámená Vetná skladba slovenská gramatika Metódy výučby slovak for foreigners, time slovak for foreigners priama metóda maturita učenie sa Slovak questions anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses angličtina pre obchod prídavné mená Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Anglické frázy metódy výučby anglická konverzácia obchodná angličtina slohové útvary anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko english for travelling Doučovanie English in use Slovak nouns Business English Predminulý priebehový čas význam slov Angličtina pre každú situáciu anglické časy slovenská literatúra Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, angličtina Druhy viet rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah