English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation Slovak tenses Anglické zámená metódy výučby Slovak cases význam slov a ich použite priama metóda Slovak dialogue verbs with prepositions angličtina anglická gramatika Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Doučovanie Anglická gramatika Slovak grammar Anglické frázy anglické opozitá slovenská gramatika Slovenský jazyk Typy angličtiny Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine význam slov English for everyday life angličtina pre lekárov Slovak sentences Skúšky z jazyka Medical Slovak English grammar tipy ako sa učiť jazyk učenie sa gramatika anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie English in use obchodná angličtina slovak for foreigners, time vetná skladba english for travelling anglická výslovnosť Gerundium metódy výučby, jazyky Metódy výučby frázové slovesá Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Druhy viet Vetná skladba slovné spojenia doučovanie anglické skratky reparát anglické časy Business English slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Slovak questions teória literatúry prídavné mená Slovak nouns Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa maturita angličtina pre obchod prekladateľstvo rečnícky štýl Súdny preklad Jednoduchá veta slovak for foreigners Slovenská literatúra
Návrat na obsah