English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine metódy výučby slovak for foreigners, time učenie sa výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Slovenský jazyk English grammar english for travelling Slovak dialogue Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovak grammar English in use anglická konverzácia Slovenská literatúra prídavné mená Anglická gramatika slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Doučovanie reparát slohové útvary slovné spojenia Business English vetná skladba Slovak tenses prekladateľstvo Metódy výučby doučovanie Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak dialogues obchodná angličtina maturita Typy angličtiny rečnícky štýl anglické časy Slovak nouns gramatika slovenská gramatika anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky angličtina priama metóda Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Medical Slovak Slovak conversation metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas frázové slovesá Anglické zámená význam slov Gerundium Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Slovak cases anglické opozitá Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky Specialized English angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Súdny preklad teória literatúry slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak questions Slovak sentences
Návrat na obsah