English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie gramatika metódy výučby význam slov Slovak sentences pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny frázové slovesá anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá priama metóda obchodná angličtina Slovak nouns anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Specialized English anglické skratky Metódy výučby Slovenská gramatika Gerundium metódy, vzdelávanie, Slovak tenses verbs with prepositions English grammar Slovak dialogue výučba, doučovanie Slovenský jazyk Slovenská literatúra angličtina pre lekárov English in use anglické opozitá Slovak dialogues vetná skladba Vetná skladba maturita slovné spojenia Slovak cases slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk učenie sa Anglické zámená teória literatúry slovak for foreigners, time angličtina Slovak for foreigners Motivácia Slovak conversation anglické časy Doučovanie slohové útvary Súdny preklad angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life english for travelling slovak for foreigners Anglické prídavné mená Slovak vocabulary Anglické slovesá rečnícky štýl slovenská gramatika Anglické frázy Slovak grammar Business English prekladateľstvo Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas reparát anglická výslovnosť Slovak questions
Návrat na obsah