English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita tipy ako sa učiť jazyk gramatika slovak for foreigners english for travelling význam slov Slovenská literatúra Slovak grammar verbs with prepositions Slovak nouns výučba, doučovanie Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Anglické zámená význam slov a ich použite reparát učenie sa Anglické frázy English in use Druhy viet priama metóda Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Slovak tenses angličtina pre lekárov anglické časy Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Specialized English anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Anglické slovesá Slovenský jazyk Vetná skladba Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo English for everyday life slovenská gramatika Business English anglická konverzácia Slovak for foreigners anglické opozitá Súdny preklad anglické skratky Slovak conversation angličtina pre obchod Anglická gramatika frázové slovesá Slovak word formation vetná skladba Medical Slovak metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená English grammar Jednoduchá veta slovenská literatúra Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Slovak cases Motivácia Gerundium metódy výučby anglická gramatika rečnícky štýl Predminulý priebehový čas angličtina Doučovanie Slovak vocabulary Metódy výučby Slovak dialogue Slovak sentences slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovak dialogues teória literatúry Slovak questions
Návrat na obsah