English grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English suggestions
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Súdny preklad Slovak dialogue doučovanie english for travelling Slovak questions Slovenská gramatika anglická gramatika Typy angličtiny frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time slovenská gramatika anglické časy Motivácia Predminulý priebehový čas Doučovanie angličtina pre lekárov Anglické frázy pohovor v angličtine English grammar Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá Slovenská literatúra Slovak word formation metódy výučby, jazyky English in use Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia vetná skladba anglická výslovnosť slovné spojenia anglické opozitá Specialized English učenie sa Metódy výučby anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie Vetná skladba Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Slovak tenses slohové útvary English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns slovenská literatúra význam slov a ich použite verbs with prepositions gramatika priama metóda Anglická gramatika Jednoduchá veta Slovak cases prídavné mená Slovak vocabulary teória literatúry Druhy viet Nepravidelné stupňovanie význam slov Slovak conversation Slovak for foreigners Business English rečnícky štýl Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko maturita prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, reparát Anglické zámená Gerundium Anglické frázové slovesá Slovak grammar angličtina slovak for foreigners obchodná angličtina Skúšky z jazyka Medical Slovak angličtina pre obchod
Návrat na obsah