English grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English suggestions
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Motivácia Slovak sentences slovak for foreigners Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Slovak questions výučba, doučovanie Súdny preklad Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod učenie sa English in use Slovak grammar prídavné mená Jednoduchá veta anglické skratky Slovak dialogues Specialized English anglická konverzácia Gerundium Slovak conversation pohovor v angličtine Slovak pronunciation Anglické zámená Medical Slovak gramatika Anglická gramatika Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika Metódy výučby význam slov Druhy viet Slovak tenses slovak for foreigners, time English for everyday life Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra Anglické frázy vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovak verbs Slovak slang priama metóda anglická gramatika Slovak word formation English grammar Spisovná slovenčina slovenská gramatika Slovak for foreigners Slovak nouns angličtina verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Vetná skladba Obchodná angličtina metódy výučby Business English reparát slovenská literatúra Slovak cases Doučovanie Predminulý priebehový čas pomôcky k učeniu sa doučovanie Angličtina pre špecifické situácie english for travelling Slovak vocabulary slohové útvary slovné spojenia teória literatúry angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, maturita anglické opozitá význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie anglické časy frázové slovesá rečnícky štýl
Návrat na obsah