English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby anglická gramatika učenie sa Doučovanie Slovenský jazyk slovenská literatúra Slovak for foreigners Jednoduchá veta Slovak dialogue anglické časy Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Slovak questions gramatika angličtina pre lekárov Gerundium angličtina pre obchod Business English Vetná skladba prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená vetná skladba English grammar anglické skratky Anglické prídavné mená slovné spojenia frázové slovesá doučovanie english for travelling slovenské nárečia, slovensko teória literatúry anglické opozitá reparát Súdny preklad rečnícky štýl Slovak conversation Slovak dialogues Predminulý priebehový čas maturita význam slov Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá Anglická gramatika anglická konverzácia Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine English in use Anglické frazálne slovesá Druhy viet výučba, doučovanie Slovak grammar Specialized English Slovak sentences slohové útvary význam slov a ich použite Slovak cases obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Anglické frázy prekladateľstvo slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Slovak nouns slovak for foreigners priama metóda verbs with prepositions angličtina Metódy výučby Slovak tenses English for everyday life
Návrat na obsah