English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky Slovak slang slovenská gramatika doučovanie gramatika Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners angličtina pre obchod výučba, doučovanie Slovenský jazyk frázové slovesá Anglické zámená teória literatúry Slovak cases Slovak vocabulary Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko význam slov Slovak word formation angličtina slohové útvary anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Specialized English výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika anglické časy význam slov a ich použite vetná skladba Motivácia Business English Metódy výučby English in use Anglické prídavné mená anglická konverzácia English grammar english for travelling Jednoduchá veta Slovak grammar rečnícky štýl anglické skratky Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak pronunciation Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine English for everyday life metódy výučby Slovak dialogues anglická výslovnosť obchodná angličtina Slovak nouns anglické opozitá Slovak verbs Doučovanie slovné spojenia Predminulý priebehový čas Anglické slovesá maturita prídavné mená Gerundium pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov Slovenská literatúra Vetná skladba priama metóda Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak conversation slovak for foreigners, time Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Slovak for foreigners slovenská literatúra Druhy viet Anglické frázové slovesá Slovak sentences verbs with prepositions Slovak questions Spisovná slovenčina Anglické frázy
Návrat na obsah