English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky Súdny preklad English grammar pohovor v angličtine metódy výučby angličtina Motivácia Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl verbs with prepositions prekladateľstvo prídavné mená Slovak sentences Typy angličtiny anglická výslovnosť maturita gramatika učenie sa Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue slovenská literatúra teória literatúry English for everyday life anglické skratky slovak for foreigners doučovanie slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika Slovak conversation Slovak cases vetná skladba Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie slohové útvary angličtina pre obchod slovenská gramatika Gerundium tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Vetná skladba reparát anglická gramatika Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Medical Slovak angličtina pre lekárov Slovenský jazyk slovné spojenia Druhy viet Slovak word formation Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Slovak dialogues english for travelling význam slov frázové slovesá Doučovanie Predminulý priebehový čas Slovak grammar Metódy výučby význam slov a ich použite Anglické prídavné mená Jednoduchá veta Slovak questions Slovak nouns Slovak tenses priama metóda Slovenská literatúra Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa Business English Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina Slovak for foreigners Specialized English Skúšky z jazyka anglické opozitá anglické časy anglická konverzácia
Návrat na obsah