English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika angličtina pre obchod anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Slovak sentences Business English angličtina pre lekárov prídavné mená Vetná skladba frázové slovesá teória literatúry Súdny preklad Gerundium Slovenská literatúra prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu English in use Typy angličtiny Druhy viet gramatika Medical Slovak Anglické zámená Slovak dialogues Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Doučovanie metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Metódy výučby anglické skratky slovak for foreigners, time Anglické frázy Slovak cases Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak conversation angličtina English for everyday life pohovor v angličtine Slovak grammar Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions maturita Specialized English verbs with prepositions slovenská gramatika anglická gramatika metódy výučby Slovak nouns reparát Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá Slovak dialogue význam slov Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie výučba, doučovanie slohové útvary english for travelling metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Slovenský jazyk význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá vetná skladba rečnícky štýl anglické časy obchodná angličtina učenie sa English grammar slovné spojenia
Návrat na obsah