English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia Druhy viet Súdny preklad obchodná angličtina gramatika Slovak tenses význam slov slovak for foreigners doučovanie Predminulý priebehový čas metódy výučby prídavné mená vetná skladba Anglická gramatika anglická gramatika Slovenská gramatika anglické skratky prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa English for everyday life slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation teória literatúry Anglické zámená English grammar Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka učenie sa Slovak cases Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Gerundium Slovenský jazyk anglické časy výučba, doučovanie Slovak dialogues angličtina pre obchod Slovak questions Slovak dialogue Anglické prídavné mená Specialized English anglické opozitá slovak for foreigners, time priama metóda rečnícky štýl pohovor v angličtine english for travelling Slovak nouns slohové útvary Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá verbs with prepositions Anglické frázy maturita Metódy výučby angličtina pre lekárov Anglické slovesá Typy angličtiny slovenská gramatika angličtina Anglické frázové slovesá Vetná skladba Slovak for foreigners English in use slovné spojenia Medical Slovak slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu reparát Business English tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Slovak sentences Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah