Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl english for travelling anglická gramatika Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues Doučovanie Gerundium English for everyday life obchodná angličtina English in use gramatika anglické opozitá učenie sa anglické časy Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia význam slov Vetná skladba doučovanie slovak for foreigners Anglické frázy angličtina Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia prekladateľstvo maturita pohovor v angličtine angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Specialized English reparát slovenská gramatika English grammar Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, slovné spojenia slohové útvary Slovak questions slovak for foreigners, time angličtina pre obchod Business English Medical Slovak Slovenská literatúra prídavné mená metódy výučby, jazyky Slovak cases Typy angličtiny Anglické zámená Slovak grammar slovenská literatúra Druhy viet význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk priama metóda frázové slovesá Skúšky z jazyka Slovak for foreigners Slovak nouns Súdny preklad verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá metódy výučby teória literatúry Slovak dialogue Anglická gramatika Slovak tenses Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť anglické skratky Metódy výučby vetná skladba Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah