Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Vetná skladba Druhy viet Medical Slovak Slovak for foreigners English for everyday life Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť slovné spojenia anglické skratky metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá angličtina Anglické frázy anglická gramatika slovak for foreigners, time priama metóda Doučovanie Slovak conversation slovak for foreigners Anglická gramatika gramatika vetná skladba reparát Slovak grammar obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk maturita Gerundium Skúšky z jazyka učenie sa Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá Slovak questions rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary English in use Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas prídavné mená anglické časy výučba, doučovanie teória literatúry Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo english for travelling Slovak sentences doučovanie pohovor v angličtine Slovak nouns Slovak tenses metódy výučby, jazyky metódy výučby význam slov a ich použite Slovak cases význam slov verbs with prepositions Specialized English Metódy výučby angličtina pre lekárov Slovenská literatúra slovenská gramatika slovenská literatúra angličtina pre obchod Business English English grammar Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah