Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Medical Slovak slohové útvary rečnícky štýl Doučovanie english for travelling Slovak dialogues slovenská gramatika Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky teória literatúry Slovak sentences angličtina frázové slovesá Predminulý priebehový čas gramatika Motivácia English in use Druhy viet anglická výslovnosť verbs with prepositions anglické skratky Metódy výučby Slovak vocabulary pohovor v angličtine Slovak cases Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba význam slov Anglické frázy anglické časy vetná skladba doučovanie Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk priama metóda výučba, doučovanie slovenská literatúra anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia angličtina pre obchod Slovak tenses angličtina pre lekárov reparát English grammar Business English metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Typy angličtiny maturita anglické opozitá obchodná angličtina Anglické zámená Gerundium Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak questions Anglické slovesá Anglické prídavné mená slovné spojenia Skúšky z jazyka prekladateľstvo Slovak conversation Slovak grammar Slovak word formation Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue slovak for foreigners, time Specialized English učenie sa Slovenská gramatika Slovak nouns
Návrat na obsah