Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Jednoduchá veta slohové útvary reparát anglické časy anglické opozitá Slovak pronunciation Anglické zámená pohovor v angličtine verbs with prepositions angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak vocabulary Gerundium Anglické slovesá Slovak dialogues English grammar učenie sa Slovak nouns English for everyday life angličtina Slovak questions Motivácia Slovak sentences Vetná skladba metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Slovak verbs Slovak conversation rečnícky štýl Súdny preklad angličtina pre obchod význam slov a ich použite obchodná angličtina Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá maturita Slovak word formation metódy výučby anglické skratky Doučovanie význam slov Slovak grammar English in use gramatika slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika Slovak cases Anglické frazálne slovesá Slovak tenses slovak for foreigners Business English Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time slovné spojenia Druhy viet anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby Slovak slang prekladateľstvo Typy angličtiny prídavné mená english for travelling slovenská literatúra Slovak for foreigners Specialized English anglická gramatika anglická výslovnosť Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue pomôcky k učeniu sa Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa doučovanie Anglická gramatika Obchodná angličtina vetná skladba priama metóda Anglické prídavné mená frázové slovesá teória literatúry výučba, doučovanie Slovenský jazyk
Návrat na obsah