Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, english for travelling Anglické nepravidelné slovesá angličtina Specialized English English in use Gerundium Anglické frazálne slovesá teória literatúry anglické časy Slovenská literatúra význam slov slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie doučovanie English grammar Anglické zámená Slovak conversation Skúšky z jazyka Slovenský jazyk priama metóda anglická výslovnosť anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod slovenská gramatika anglická konverzácia Vetná skladba Doučovanie metódy výučby Anglické prídavné mená Typy angličtiny Business English Slovak questions Anglická gramatika Slovak vocabulary anglické skratky pohovor v angličtine Slovak dialogue výučba, doučovanie Jednoduchá veta slovak for foreigners, time verbs with prepositions Anglické frázové slovesá English for everyday life gramatika anglické opozitá Slovak dialogues Metódy výučby vetná skladba obchodná angličtina maturita učenie sa Anglické frázy Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar slovak for foreigners frázové slovesá Slovak tenses Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Slovak sentences prídavné mená slohové útvary Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Druhy viet Medical Slovak prekladateľstvo rečnícky štýl slovenská literatúra metódy výučby, jazyky slovné spojenia
Návrat na obsah