Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá Druhy viet English for everyday life angličtina Jednoduchá veta rečnícky štýl Gerundium Slovak dialogue slohové útvary metódy výučby slovné spojenia Slovak vocabulary reparát doučovanie Slovak word formation english for travelling anglické skratky Anglická gramatika Slovak sentences metódy výučby, jazyky slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk Slovak nouns Slovak tenses Doučovanie obchodná angličtina Slovenská gramatika Metódy výučby anglické opozitá pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená slovenská gramatika gramatika prídavné mená Anglické prídavné mená Slovak for foreigners Slovak cases Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Motivácia Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu význam slov učenie sa English in use vetná skladba slovak for foreigners Business English angličtina pre obchod Súdny preklad slovak for foreigners, time Slovenská literatúra Typy angličtiny Slovak grammar English grammar Slovak conversation teória literatúry Anglické slovesá Medical Slovak prekladateľstvo výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka anglická gramatika priama metóda anglická konverzácia verbs with prepositions angličtina pre lekárov Slovak questions Predminulý priebehový čas Specialized English anglická výslovnosť Vetná skladba maturita
Návrat na obsah