Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners maturita Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners English grammar reparát angličtina pre obchod význam slov a ich použite Slovak cases Angličtina pre každú situáciu prídavné mená slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions význam slov angličtina anglické skratky Slovenský jazyk pohovor v angličtine výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia Gerundium rečnícky štýl Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá frázové slovesá Slovak grammar anglická výslovnosť Anglické zámená verbs with prepositions Vetná skladba Slovak nouns prekladateľstvo Slovak conversation Predminulý priebehový čas anglická gramatika Business English anglické opozitá english for travelling metódy výučby, jazyky priama metóda Druhy viet anglická konverzácia Slovak tenses Specialized English teória literatúry Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina učenie sa English in use Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Anglická gramatika Medical Slovak vetná skladba Doučovanie slovenská gramatika gramatika Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá slovné spojenia metódy výučby doučovanie Typy angličtiny Súdny preklad anglické časy English for everyday life
Návrat na obsah