Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita verbs with prepositions English for everyday life slohové útvary slovenská literatúra výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina Metódy výučby učenie sa frázové slovesá Specialized English Anglická gramatika Predminulý priebehový čas slovné spojenia anglické skratky metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba priama metóda význam slov význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá prídavné mená Anglické frázy reparát angličtina gramatika Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie english for travelling anglická výslovnosť Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Gerundium Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená English grammar Doučovanie angličtina pre obchod Slovak cases Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary rečnícky štýl Slovak tenses Slovak for foreigners anglická gramatika Anglické zámená doučovanie Slovak conversation teória literatúry metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka English in use Anglické slovesá Súdny preklad Business English Typy angličtiny Slovak questions Slovenský jazyk Slovenská literatúra Slovak nouns vetná skladba slovak for foreigners anglické opozitá Slovenská gramatika Slovak grammar Jednoduchá veta pohovor v angličtine metódy výučby anglická konverzácia angličtina pre lekárov slovenská gramatika anglické časy Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo
Návrat na obsah