Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Anglické frázy prídavné mená slovak for foreigners, time english for travelling Business English význam slov a ich použite anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Druhy viet angličtina pre lekárov verbs with prepositions slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Slovak grammar English for everyday life Anglická gramatika Slovak tenses doučovanie slovenská gramatika Slovenská literatúra anglická konverzácia slovenská literatúra maturita Specialized English anglické skratky Predminulý priebehový čas učenie sa Gerundium angličtina pohovor v angličtine frázové slovesá Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa anglické časy Medical Slovak Slovak dialogue Jednoduchá veta English grammar Anglické frazálne slovesá slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia English in use anglické opozitá Slovenský jazyk priama metóda Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Skúšky z jazyka Slovak cases Typy angličtiny význam slov slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba Slovak conversation Slovak for foreigners angličtina pre obchod vetná skladba metódy výučby teória literatúry obchodná angličtina prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns metódy výučby, jazyky reparát Slovak questions anglická gramatika Metódy výučby Doučovanie Slovak dialogues Súdny preklad gramatika
Návrat na obsah