Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia Doučovanie Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time Gerundium Slovak grammar pohovor v angličtine Druhy viet gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra vetná skladba slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk pomôcky k učeniu sa Slovak slang výučba, doučovanie Slovak tenses Vetná skladba frázové slovesá Typy angličtiny Slovak vocabulary priama metóda Spisovná slovenčina obchodná angličtina Slovak questions Súdny preklad verbs with prepositions Slovak cases Slovak verbs anglická gramatika anglické časy anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Anglické prídavné mená Specialized English Anglické frázy English for everyday life Business English angličtina pre obchod Slovenská literatúra Anglické slovesá Slovak nouns rečnícky štýl Skúšky z jazyka anglické opozitá slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá reparát anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo metódy výučby, jazyky teória literatúry Slovak dialogue metódy výučby Slovak for foreigners Slovak conversation English in use english for travelling Slovak pronunciation Obchodná angličtina anglická konverzácia English grammar maturita Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby Anglická gramatika učenie sa Slovenská gramatika Slovak word formation Slovak dialogues Medical Slovak Anglické zámená anglické skratky význam slov a ich použite prídavné mená význam slov doučovanie angličtina angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah