Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Anglické zámená anglické časy význam slov Slovak questions maturita reparát Specialized English slovak for foreigners Slovenský jazyk anglická konverzácia Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Vetná skladba metódy výučby, jazyky teória literatúry Anglické prídavné mená english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny anglická gramatika frázové slovesá Anglické frázy význam slov a ich použite pohovor v angličtine English in use Slovenská literatúra Slovak dialogues Motivácia priama metóda angličtina Druhy viet rečnícky štýl Anglické slovesá Slovenská gramatika Slovak sentences Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka doučovanie slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina učenie sa Business English Slovak dialogue Medical Slovak Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika výučba, doučovanie Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo angličtina pre lekárov slohové útvary metódy výučby Slovak cases English grammar Metódy výučby Slovak conversation Gerundium angličtina pre obchod anglické skratky slovné spojenia Predminulý priebehový čas verbs with prepositions gramatika Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra vetná skladba Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Doučovanie Súdny preklad Jednoduchá veta
Návrat na obsah