Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika slovenská gramatika slovné spojenia anglické skratky Anglické frázy anglická konverzácia význam slov verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo rečnícky štýl anglické opozitá Anglické prídavné mená Slovak dialogues Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby reparát maturita Motivácia Slovak for foreigners English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak word formation slovak for foreigners, time anglická výslovnosť výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Slovak dialogue Metódy výučby Slovak conversation teória literatúry učenie sa vetná skladba Slovak nouns priama metóda obchodná angličtina Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary Predminulý priebehový čas anglická gramatika English in use Typy angličtiny Anglické slovesá frázové slovesá Doučovanie Slovak questions slovenská literatúra Slovak sentences Specialized English Súdny preklad Medical Slovak Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Slovenská literatúra prídavné mená pohovor v angličtine Slovenský jazyk Business English slohové útvary doučovanie English grammar slovak for foreigners english for travelling angličtina pre obchod anglické časy angličtina Slovak cases Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko gramatika Vetná skladba
Návrat na obsah