Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky angličtina Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Medical Slovak Anglické slovesá doučovanie prekladateľstvo slovenská literatúra Typy angličtiny Anglické zámená prídavné mená Skúšky z jazyka Slovak questions Slovak dialogues Slovenský jazyk maturita Slovenská literatúra pohovor v angličtine Anglické prídavné mená Slovak for foreigners metódy výučby anglické časy Slovak dialogue Slovak grammar teória literatúry verbs with prepositions Doučovanie angličtina pre lekárov Metódy výučby reparát Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners slohové útvary Gerundium anglická gramatika English for everyday life Angličtina pre každú situáciu priama metóda anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť english for travelling Súdny preklad vetná skladba Slovak sentences Jednoduchá veta angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Slovak conversation English in use Slovak tenses anglická konverzácia výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Anglické frázy Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie význam slov gramatika rečnícky štýl učenie sa frázové slovesá obchodná angličtina Business English Specialized English význam slov a ich použite Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá anglické opozitá English grammar metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Anglická gramatika slovenská gramatika
Návrat na obsah