Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Business English Druhy viet Slovenský jazyk Doučovanie Slovak cases pohovor v angličtine english for travelling slovenská literatúra Anglické frázy Slovak tenses slovak for foreigners, time anglické časy vetná skladba Anglická gramatika anglické skratky slovak for foreigners Anglické zámená Skúšky z jazyka Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Slovak for foreigners obchodná angličtina Súdny preklad Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use význam slov Slovak conversation metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov frázové slovesá anglická gramatika anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia prekladateľstvo English grammar Medical Slovak Slovak dialogue Metódy výučby metódy výučby, jazyky priama metóda verbs with prepositions rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Specialized English doučovanie slohové útvary význam slov a ich použite Slovak dialogues Slovak questions Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia výučba, doučovanie teória literatúry Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá prídavné mená angličtina pre obchod maturita výučba, učenie sa, anketa učenie sa anglicko - slovenská konverzácia gramatika reparát Gerundium tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Jednoduchá veta slovenská gramatika angličtina Vetná skladba English for everyday life
Návrat na obsah