Motivácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby prekladateľstvo slovak for foreigners slovenská literatúra Medical Slovak pohovor v angličtine verbs with prepositions reparát angličtina pre lekárov význam slov učenie sa Specialized English anglická konverzácia English in use Anglické zámená Slovak questions Metódy výučby slovak for foreigners, time Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Gerundium výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl Súdny preklad English for everyday life Slovenská gramatika Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Slovak for foreigners Druhy viet Slovak nouns english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny anglické časy angličtina Slovenský jazyk anglická gramatika význam slov a ich použite Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Anglické frázové slovesá vetná skladba priama metóda obchodná angličtina Slovak dialogues slovné spojenia English grammar Slovak dialogue Doučovanie angličtina pre obchod Motivácia Business English slovenská gramatika Anglické slovesá slohové útvary Slovak conversation anglické skratky doučovanie Anglické prídavné mená Slovak grammar Anglické frázy teória literatúry Slovak word formation frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas prídavné mená Slovak vocabulary gramatika anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Slovak sentences maturita Skúšky z jazyka
Návrat na obsah