Motivácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia Druhy viet Spisovná slovenčina slohové útvary Slovenský jazyk Slovak word formation angličtina pre obchod Anglické zámená anglické skratky slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby English for everyday life Vetná skladba slovné spojenia pomôcky k učeniu sa Anglické frázy pohovor v angličtine Slovak dialogues Motivácia Slovenská gramatika Slovak cases Slovak sentences Medical Slovak Slovak pronunciation Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Angličtina pre špecifické situácie teória literatúry Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Business English slovak for foreigners, time Gerundium slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie doučovanie slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak tenses Slovak dialogue vetná skladba Slovak for foreigners English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl anglická výslovnosť metódy výučby Slovak conversation gramatika Doučovanie Slovak verbs Slovenská literatúra Súdny preklad Jednoduchá veta slovak for foreigners priama metóda english for travelling Slovak vocabulary maturita frázové slovesá prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar anglická gramatika výučba, doučovanie Specialized English anglické opozitá prekladateľstvo verbs with prepositions význam slov a ich použite učenie sa výučba, učenie sa, anketa reparát Slovak slang Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika anglické časy Anglické slovesá English grammar Slovak nouns angličtina Slovak questions obchodná angličtina angličtina pre lekárov význam slov Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah