Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vysvetlenie predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary vetná skladba Anglické prídavné mená Gerundium Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika Slovak for foreigners english for travelling teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Slovak nouns metódy, vzdelávanie, slovné spojenia angličtina pre obchod English in use anglické opozitá slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina pomôcky k učeniu sa učenie sa význam slov angličtina pre lekárov pohovor v angličtine frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie priama metóda Metódy výučby Druhy viet anglická konverzácia gramatika anglické časy slovenské nárečia, slovensko Specialized English doučovanie anglické skratky Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Slovak grammar angličtina prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Slovak pronunciation Obchodná angličtina maturita Súdny preklad slovak for foreigners verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Anglické slovesá metódy výučby, jazyky Doučovanie English grammar Jednoduchá veta metódy výučby rečnícky štýl obchodná angličtina Slovak conversation Anglické frázy Vetná skladba reparát Slovenská literatúra slohové útvary Angličtina pre špecifické situácie Slovenská gramatika Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences Medical Slovak anglická výslovnosť Slovak slang Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak word formation Typy angličtiny Slovak cases Motivácia Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka Slovak verbs slovenská gramatika Business English English for everyday life slovenská literatúra Slovak tenses Slovak questions význam slov a ich použite
Návrat na obsah