Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vysvetlenie predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns anglické skratky učenie sa Slovak questions anglické časy Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Súdny preklad Anglická gramatika anglické opozitá Medical Slovak doučovanie English in use Skúšky z jazyka Slovak dialogue gramatika Slovak dialogues Slovenská gramatika význam slov Typy angličtiny English grammar Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Slovak conversation Business English angličtina pre lekárov Slovak for foreigners význam slov a ich použite anglická konverzácia Motivácia metódy výučby anglická výslovnosť teória literatúry slovenská literatúra slovak for foreigners, time Slovak sentences metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Jednoduchá veta priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium prídavné mená prekladateľstvo Slovak cases Anglické slovesá maturita slovenská gramatika pohovor v angličtine Vetná skladba slovné spojenia rečnícky štýl vetná skladba metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak grammar English for everyday life Anglické frázové slovesá Anglické zámená reparát Slovak tenses Slovak vocabulary Slovenská literatúra obchodná angličtina Specialized English Slovenský jazyk angličtina tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary angličtina pre obchod frázové slovesá Slovak word formation english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Anglické frázy slovak for foreigners
Návrat na obsah