Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vysvetlenie predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo Medical Slovak metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra Jednoduchá veta Typy angličtiny angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Motivácia metódy výučby Slovak questions anglické časy Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Slovenská gramatika teória literatúry vetná skladba gramatika tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá angličtina Gerundium Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Doučovanie maturita Slovak conversation význam slov Business English anglicko - slovenská konverzácia English grammar slohové útvary slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa doučovanie English in use slovak for foreigners, time Slovak dialogue učenie sa Slovak grammar slovenská gramatika reparát Súdny preklad English for everyday life Slovak vocabulary Anglická gramatika rečnícky štýl Vetná skladba verbs with prepositions Anglické slovesá priama metóda Metódy výučby Slovak nouns frázové slovesá Slovak tenses Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina anglické opozitá pohovor v angličtine Slovak sentences Specialized English english for travelling slovak for foreigners výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet Anglické zámená anglická konverzácia slovné spojenia prídavné mená Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite Skúšky z jazyka anglické skratky anglická gramatika Anglické frázy
Návrat na obsah