Súdny preklad - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Angličtina na súde
Filip Šuman -Burdej | 3/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Slovak sentences maturita Slovak dialogues slohové útvary Slovenský jazyk Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Druhy viet obchodná angličtina anglická výslovnosť anglická konverzácia frázové slovesá anglická gramatika prídavné mená Súdny preklad Doučovanie English for everyday life Slovak grammar Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Specialized English slovné spojenia Anglické slovesá Gerundium učenie sa anglické skratky Slovak questions pohovor v angličtine prekladateľstvo Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá priama metóda slovenská literatúra Slovenská gramatika English grammar Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika Slovenská literatúra vetná skladba význam slov rečnícky štýl Vetná skladba Anglické prídavné mená doučovanie slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta Motivácia metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka Slovak for foreigners angličtina slovak for foreigners, time anglické opozitá Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Business English Slovak dialogue Slovak conversation verbs with prepositions slovenská gramatika metódy výučby, jazyky anglické časy Slovak vocabulary Medical Slovak Slovak word formation Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny výučba, doučovanie teória literatúry Slovak nouns Metódy výučby angličtina pre lekárov angličtina pre obchod reparát English in use english for travelling
Návrat na obsah