Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak verbs Spisovná slovenčina angličtina pre obchod Slovak slang anglická gramatika Slovak tenses pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Motivácia Slovak questions Slovak word formation slohové útvary doučovanie slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Anglické prídavné mená English grammar Slovak sentences Typy angličtiny anglické časy Slovenská literatúra Jednoduchá veta English for everyday life Nepravidelné stupňovanie Druhy viet frázové slovesá Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu maturita Anglické frázy Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovak dialogue Anglické slovesá Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners Medical Slovak prídavné mená Predminulý priebehový čas priama metóda Business English učenie sa slovenská gramatika teória literatúry Obchodná angličtina Slovak cases anglická konverzácia Slovak for foreigners slovné spojenia pomôcky k učeniu sa anglické opozitá Anglická gramatika metódy výučby, jazyky Gerundium angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite angličtina Doučovanie Specialized English slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá reparát metódy výučby slovenská literatúra gramatika Metódy výučby Slovak conversation rečnícky štýl prekladateľstvo Súdny preklad obchodná angličtina Slovenský jazyk Slovenská gramatika anglické skratky verbs with prepositions english for travelling význam slov Slovak nouns Anglické zámená Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia English in use výučba, doučovanie Slovak dialogues Slovak pronunciation Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah