Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia učenie sa Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Slovak vocabulary Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Gerundium Predminulý priebehový čas prídavné mená Slovak cases English for everyday life Skúšky z jazyka gramatika Slovak grammar priama metóda Typy angličtiny doučovanie slovak for foreigners, time Súdny preklad angličtina Business English Slovak nouns Metódy výučby Anglické frazálne slovesá anglické opozitá význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak dialogue anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak questions angličtina pre lekárov anglické časy slovné spojenia Anglické zámená metódy výučby Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie anglické skratky Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá verbs with prepositions anglická výslovnosť Slovenská gramatika slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie maturita English in use Druhy viet význam slov teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia reparát angličtina pre obchod Slovak for foreigners Slovak tenses slovenská literatúra Slovak sentences obchodná angličtina pohovor v angličtine Slovenská literatúra Anglické frázy Vetná skladba vetná skladba slohové útvary English grammar Specialized English Slovak conversation frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Doučovanie anglická gramatika english for travelling rečnícky štýl Slovak dialogues Medical Slovak Anglické prídavné mená Slovenský jazyk
Návrat na obsah