Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu english for travelling Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá Specialized English angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby prekladateľstvo pohovor v angličtine Súdny preklad Business English priama metóda Slovak questions Anglické frázy maturita slohové útvary frázové slovesá Predminulý priebehový čas angličtina slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia reparát Slovak sentences slovak for foreigners Gerundium metódy výučby, jazyky verbs with prepositions slovenská literatúra English grammar Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny angličtina pre lekárov Slovak nouns Slovak dialogue obchodná angličtina význam slov Slovak dialogues anglická konverzácia anglická výslovnosť Slovak conversation prídavné mená Slovenská literatúra Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie doučovanie anglické časy Doučovanie Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet slovné spojenia metódy výučby Slovak cases Jednoduchá veta Anglická gramatika anglická gramatika anglické skratky Anglické zámená učenie sa teória literatúry vetná skladba Slovenský jazyk English in use Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak tenses gramatika Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá English for everyday life výučba, doučovanie
Návrat na obsah