Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba English for everyday life Súdny preklad maturita anglická gramatika slohové útvary Typy angličtiny Slovak word formation angličtina pre obchod Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk angličtina Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta výučba, doučovanie Specialized English Metódy výučby reparát Slovak questions slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Gerundium anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Slovak tenses anglická konverzácia frázové slovesá rečnícky štýl význam slov metódy výučby Anglické frázy Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa English grammar Doučovanie doučovanie Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak teória literatúry Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Slovenský jazyk Druhy viet metódy výučby, jazyky gramatika Skúšky z jazyka English in use obchodná angličtina Anglická gramatika význam slov a ich použite slovenská literatúra Slovenská gramatika anglické časy Predminulý priebehový čas Business English Slovak dialogues Slovak vocabulary Slovak cases anglické skratky Anglické zámená Slovak conversation Slovak grammar Slovak for foreigners Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Vetná skladba prekladateľstvo english for travelling Slovak nouns Anglické slovesá angličtina pre lekárov slovenská gramatika prídavné mená Anglické prídavné mená Motivácia slovné spojenia Slovak sentences učenie sa slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah