Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Gerundium slohové útvary Metódy výučby Slovak conversation Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu English for everyday life obchodná angličtina Anglické prídavné mená gramatika Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená výučba, doučovanie anglické časy metódy, vzdelávanie, Druhy viet anglické skratky verbs with prepositions Anglické frázy anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia anglická konverzácia Slovak for foreigners Slovak questions maturita Slovenský jazyk angličtina pre obchod anglické opozitá angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá učenie sa metódy výučby slovenská literatúra reparát Slovak dialogues slovak for foreigners, time pohovor v angličtine English in use metódy výučby, jazyky Anglické zámená Slovak cases english for travelling frázové slovesá anglická výslovnosť význam slov Jednoduchá veta Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Business English rečnícky štýl Slovenská literatúra slovenská gramatika priama metóda Súdny preklad vetná skladba Vetná skladba teória literatúry Slovak tenses Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Slovak nouns Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Slovak sentences prekladateľstvo Anglické slovesá doučovanie English grammar angličtina Doučovanie
Návrat na obsah