Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use Slovak nouns Druhy viet Slovak tenses slohové útvary English for everyday life Slovak conversation slovak for foreigners Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Skúšky z jazyka Slovak cases vetná skladba Specialized English Súdny preklad anglické skratky Slovak sentences Vetná skladba metódy výučby Slovak grammar Doučovanie Business English učenie sa anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Medical Slovak slovenská gramatika slovenská literatúra anglická konverzácia frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov Slovak dialogue metódy výučby, jazyky gramatika Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa priama metóda Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie maturita Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá reparát obchodná angličtina teória literatúry Slovak questions Jednoduchá veta Gerundium Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine Slovak dialogues Typy angličtiny anglická gramatika Anglické zámená význam slov a ich použite prekladateľstvo slovné spojenia doučovanie výučba, doučovanie angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk prídavné mená verbs with prepositions anglické časy význam slov Anglické frázové slovesá angličtina Angličtina pre každú situáciu English grammar rečnícky štýl english for travelling
Návrat na obsah