Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená gramatika Slovak questions vetná skladba frázové slovesá Business English Jednoduchá veta english for travelling slovak for foreigners priama metóda anglické skratky metódy výučby, jazyky English in use Súdny preklad výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Doučovanie slovenská gramatika Slovak nouns Slovak vocabulary angličtina pre lekárov reparát Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite doučovanie prekladateľstvo Gerundium učenie sa Slovak sentences Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Slovak tenses Slovak for foreigners Vetná skladba angličtina pre obchod pohovor v angličtine anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Specialized English Motivácia slovak for foreigners, time slovenská literatúra Anglická gramatika význam slov Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko angličtina Slovenský jazyk Anglické frázy slohové útvary Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation anglická konverzácia slovné spojenia Slovak grammar obchodná angličtina rečnícky štýl Anglické slovesá Slovak cases Typy angličtiny verbs with prepositions anglická výslovnosť English grammar Medical Slovak Slovenská gramatika anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa anglické časy teória literatúry Predminulý priebehový čas Druhy viet English for everyday life maturita Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby
Návrat na obsah