Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk význam slov a ich použite Slovak dialogue Predminulý priebehový čas pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions Anglické zámená angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Specialized English význam slov metódy výučby anglické skratky Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Slovak grammar metódy výučby, jazyky vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie metódy, vzdelávanie, Slovak nouns English grammar Slovak slang Skúšky z jazyka Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika učenie sa angličtina slovenská literatúra priama metóda Slovak sentences anglická konverzácia Slovak vocabulary slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Slovak pronunciation Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá Slovak tenses Slovak for foreigners Typy angličtiny anglická výslovnosť Slovak verbs slovak for foreigners, time Vetná skladba gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená Slovenská gramatika Slovak word formation Anglické frázy Gerundium anglická gramatika anglické opozitá rečnícky štýl Slovak dialogues výučba, doučovanie Súdny preklad Druhy viet English in use Business English Spisovná slovenčina prídavné mená Slovenská literatúra Slovak cases Jednoduchá veta Slovak questions reparát Doučovanie pohovor v angličtine slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life english for travelling Motivácia obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy teória literatúry slovné spojenia doučovanie angličtina pre obchod maturita Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah