Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá Vetná skladba Business English verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov maturita vetná skladba anglická gramatika Druhy viet English in use Slovenský jazyk doučovanie Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Súdny preklad anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine Slovak nouns Slovak for foreigners english for travelling Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby metódy výučby, jazyky angličtina anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Jednoduchá veta English grammar slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie význam slov Slovenská literatúra výučba, doučovanie reparát slovak for foreigners, time Doučovanie teória literatúry prídavné mená angličtina pre obchod gramatika rečnícky štýl Specialized English anglické opozitá slovenská gramatika anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Gerundium význam slov a ich použite frázové slovesá Slovak sentences English for everyday life Typy angličtiny Anglické prídavné mená Slovak cases Slovak grammar obchodná angličtina Slovak conversation priama metóda prekladateľstvo Slovak tenses slohové útvary Slovak questions učenie sa Anglické frázy Anglické zámená
Návrat na obsah