Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses Slovak questions teória literatúry Anglická gramatika frázové slovesá Spisovná slovenčina anglická gramatika Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá english for travelling angličtina pre lekárov anglické časy Slovak grammar Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl pomôcky k učeniu sa Skúšky z jazyka Slovak pronunciation metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Súdny preklad Business English anglické opozitá angličtina prídavné mená význam slov Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue Motivácia Vetná skladba obchodná angličtina anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko English for everyday life Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby gramatika reparát slovenská literatúra Slovenská gramatika Slovak for foreigners angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Medical Slovak Slovak vocabulary Typy angličtiny Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra učenie sa Slovak verbs priama metóda Obchodná angličtina Slovak slang slovak for foreigners, time Doučovanie maturita metódy výučby slohové útvary Slovak cases pohovor v angličtine Anglické frázy Anglické zámená doučovanie výučba, doučovanie verbs with prepositions vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Slovak sentences Slovak conversation Specialized English English grammar význam slov a ich použite English in use Druhy viet Slovak dialogues slovenská gramatika Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Gerundium Predminulý priebehový čas Slovak word formation prekladateľstvo
Návrat na obsah