Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Slovak tenses Typy angličtiny slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, English grammar priama metóda učenie sa slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas reparát Slovak dialogues rečnícky štýl výučba, doučovanie Slovak sentences anglická výslovnosť význam slov Anglická gramatika verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Slovenská gramatika English in use Motivácia Slovenská literatúra pohovor v angličtine prekladateľstvo english for travelling Skúšky z jazyka Medical Slovak doučovanie Gerundium slovenská gramatika anglická konverzácia Slovak for foreigners maturita výučba, učenie sa, anketa anglické časy anglické skratky frázové slovesá Slovak conversation Slovak nouns angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Anglické frázy angličtina tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky metódy výučby Anglické zámená slovné spojenia Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Slovak cases Slovak grammar prídavné mená Súdny preklad Doučovanie význam slov a ich použite slohové útvary Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life gramatika teória literatúry Vetná skladba anglická gramatika Metódy výučby Specialized English anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá Anglické slovesá Slovak questions slovak for foreigners slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Business English Jednoduchá veta Druhy viet Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah