Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak dialogues teória literatúry Vetná skladba gramatika Slovak dialogue Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas frázové slovesá Druhy viet Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť English in use anglicko - slovenská konverzácia učenie sa angličtina pre obchod Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie maturita rečnícky štýl Specialized English Slovak cases význam slov pohovor v angličtine anglické skratky Súdny preklad prekladateľstvo slovné spojenia metódy, vzdelávanie, slohové útvary reparát Anglické zámená English grammar slovak for foreigners, time english for travelling Slovak conversation výučba, doučovanie Slovenská literatúra anglické opozitá Anglické frázové slovesá Gerundium Doučovanie Typy angličtiny Skúšky z jazyka Anglické frázy slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Slovak sentences význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko priama metóda Medical Slovak English for everyday life Slovak nouns Slovak for foreigners Anglická gramatika prídavné mená anglická konverzácia vetná skladba Slovak tenses angličtina pre lekárov obchodná angličtina slovenská literatúra doučovanie angličtina metódy výučby, jazyky slovenská gramatika verbs with prepositions metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Slovak questions výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah