Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba Slovak dialogues Slovak vocabulary význam slov a ich použite angličtina pre lekárov slovenská literatúra teória literatúry Business English Anglické frázové slovesá anglické časy Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko učenie sa rečnícky štýl English in use Jednoduchá veta angličtina metódy výučby význam slov anglické opozitá Skúšky z jazyka Slovak conversation maturita Slovenská gramatika Slovak tenses Anglické prídavné mená anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences English for everyday life Slovak for foreigners Vetná skladba metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Druhy viet reparát slovné spojenia Slovak nouns anglická gramatika Slovenská literatúra doučovanie anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Slovenský jazyk slovak for foreigners priama metóda Doučovanie Typy angličtiny Súdny preklad metódy výučby, jazyky English grammar Slovak cases Anglické frázy Motivácia verbs with prepositions Slovak questions Slovak word formation gramatika výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Gerundium Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo angličtina pre obchod Anglické slovesá anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá english for travelling prídavné mená Anglické zámená slohové útvary
Návrat na obsah