Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Business English gramatika Gerundium Anglické slovesá Medical Slovak Metódy výučby English in use slovné spojenia english for travelling metódy výučby English for everyday life Slovak dialogues verbs with prepositions anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra Druhy viet výučba, doučovanie Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená prídavné mená anglické skratky Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa teória literatúry reparát Predminulý priebehový čas maturita Slovak cases anglická konverzácia pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Anglická gramatika Slovak grammar rečnícky štýl Typy angličtiny Vetná skladba Slovenský jazyk Slovak conversation Slovak questions Nepravidelné stupňovanie angličtina prekladateľstvo Slovak dialogue význam slov učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences Slovak for foreigners význam slov a ich použite slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá anglická výslovnosť English grammar Anglické frázy angličtina pre lekárov vetná skladba Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta anglické časy Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá slovenská gramatika Doučovanie Slovak tenses priama metóda slovak for foreigners, time Specialized English Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners Anglické prídavné mená angličtina pre obchod slovenská literatúra
Návrat na obsah