Slovak dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry Slovak dialogue pohovor v angličtine angličtina Slovak for foreigners Slovak tenses Specialized English rečnícky štýl angličtina pre lekárov učenie sa Business English Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená verbs with prepositions gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Druhy viet slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta frázové slovesá prekladateľstvo reparát Slovak nouns obchodná angličtina priama metóda Anglické frázy slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Slovak conversation Slovak questions English grammar Anglická gramatika slovné spojenia Skúšky z jazyka Súdny preklad Anglické slovesá angličtina pre obchod anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra slovenská gramatika Vetná skladba doučovanie Slovak vocabulary English in use anglická konverzácia metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Typy angličtiny anglické skratky Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Slovak grammar Slovak cases Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra prídavné mená vetná skladba význam slov Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Gerundium maturita Slovak dialogues Anglické frázové slovesá metódy výučby english for travelling English for everyday life slohové útvary
Návrat na obsah