Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie pohovor v angličtine Slovak sentences Slovak cases angličtina pre lekárov anglická gramatika English grammar English for everyday life význam slov a ich použite angličtina Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina angličtina pre obchod vetná skladba metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny anglické časy metódy výučby anglické skratky Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues Slovak nouns Predminulý priebehový čas slohové útvary slovné spojenia Slovenská literatúra maturita Vetná skladba anglická výslovnosť Slovak questions Skúšky z jazyka Slovak grammar Slovak for foreigners priama metóda Slovak dialogue Druhy viet Anglické frázy prekladateľstvo Business English reparát gramatika výučba, doučovanie frázové slovesá English in use Anglické frazálne slovesá učenie sa slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa english for travelling metódy výučby, jazyky Medical Slovak prídavné mená slovak for foreigners Slovak conversation Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Specialized English rečnícky štýl anglická konverzácia význam slov verbs with prepositions Metódy výučby Doučovanie Jednoduchá veta Anglická gramatika Slovak tenses slovenská literatúra teória literatúry Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah