Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá doučovanie anglická výslovnosť gramatika Business English Slovak dialogues Slovak questions Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie vetná skladba Motivácia anglická gramatika Anglické frázové slovesá anglické opozitá Slovenská literatúra anglické skratky obchodná angličtina slovenská gramatika Slovak word formation tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions Gerundium výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba Anglické frázy reparát Specialized English prídavné mená Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia anglické časy pohovor v angličtine Medical Slovak učenie sa slovak for foreigners Doučovanie anglická konverzácia Slovak sentences frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Slovak nouns english for travelling slohové útvary angličtina metódy výučby, jazyky maturita Druhy viet angličtina pre lekárov Slovak vocabulary Slovenský jazyk význam slov Anglické slovesá English grammar English for everyday life Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue Slovak grammar Slovak for foreigners angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time teória literatúry slovenská literatúra Slovak tenses priama metóda výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená Metódy výučby English in use Skúšky z jazyka Anglická gramatika Typy angličtiny Súdny preklad Anglické zámená
Návrat na obsah