Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda slovak for foreigners doučovanie Slovenská literatúra Doučovanie English for everyday life Typy angličtiny Vetná skladba maturita anglické opozitá slovenská gramatika Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Slovak conversation Slovak questions anglické časy výučba, učenie sa, anketa Specialized English slovenské nárečia, slovensko english for travelling metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Slovak dialogue Business English učenie sa Slovak tenses pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta Slovak nouns angličtina rečnícky štýl Anglická gramatika Gerundium Druhy viet frázové slovesá anglické skratky English grammar Medical Slovak anglická konverzácia slovenská literatúra Anglické zámená Slovak cases slohové útvary význam slov anglická výslovnosť obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Metódy výučby Slovenský jazyk metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod prekladateľstvo Anglické frázy prídavné mená Slovak grammar Slovak for foreigners reparát slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Súdny preklad výučba, doučovanie anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba gramatika Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah