Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Anglické frázy angličtina učenie sa doučovanie teória literatúry Slovak vocabulary Slovak cases Business English metódy výučby Slovak sentences výučba, doučovanie angličtina pre obchod Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Predminulý priebehový čas Slovak questions Jednoduchá veta slovenská gramatika význam slov a ich použite význam slov Slovenská literatúra Slovak dialogues Medical Slovak reparát anglické časy Vetná skladba Doučovanie Slovak dialogue Anglické zámená slovak for foreigners slovné spojenia english for travelling anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Anglické slovesá slovenská literatúra Slovak conversation angličtina pre lekárov anglické skratky Anglické frázové slovesá anglická konverzácia frázové slovesá Anglická gramatika rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns gramatika metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie priama metóda English in use slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Druhy viet Slovak grammar slovak for foreigners, time Súdny preklad Slovenská gramatika prídavné mená vetná skladba Slovenský jazyk pohovor v angličtine Slovak for foreigners Typy angličtiny Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky English for everyday life English grammar Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina Specialized English verbs with prepositions maturita
Návrat na obsah