Slovak for foreigners, comparison of adjectives - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Comparative and Superlative of adjectives
filip Šuman -Burdej | 21/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka English for everyday life Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Motivácia Slovenský jazyk angličtina pre lekárov maturita priama metóda Slovak word formation Slovak dialogues Anglická gramatika teória literatúry anglická výslovnosť Doučovanie Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické slovesá verbs with prepositions Slovenská literatúra Anglické prídavné mená slohové útvary anglická konverzácia gramatika Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas anglické opozitá anglická gramatika reparát english for travelling výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky anglické skratky pohovor v angličtine slovak for foreigners Slovak vocabulary Slovak sentences Metódy výučby slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Slovenská gramatika Slovak tenses výučba, doučovanie Business English slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá Slovak conversation Druhy viet doučovanie Anglické nepravidelné slovesá English grammar Anglické frázové slovesá Gerundium metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Specialized English English in use obchodná angličtina angličtina vetná skladba Slovak cases význam slov metódy výučby Vetná skladba Slovak nouns význam slov a ich použite prídavné mená učenie sa Slovak grammar Anglické frázy Slovak dialogue anglické časy Anglické zámená Súdny preklad
Návrat na obsah