Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená maturita výučba, doučovanie angličtina Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa reparát anglická výslovnosť Súdny preklad verbs with prepositions rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Slovak cases angličtina pre obchod anglická konverzácia slovak for foreigners Anglické zámená slohové útvary vetná skladba doučovanie metódy výučby, jazyky priama metóda Specialized English Business English Anglické frázové slovesá Druhy viet Metódy výučby Anglické frazálne slovesá Slovak conversation slovenská literatúra english for travelling angličtina pre lekárov teória literatúry Slovak dialogue Jednoduchá veta Slovak nouns význam slov Predminulý priebehový čas anglické opozitá slovenská gramatika Slovak grammar prekladateľstvo anglická gramatika English for everyday life gramatika učenie sa slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovenský jazyk anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use frázové slovesá obchodná angličtina Doučovanie English grammar Anglické frázy Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, slovné spojenia anglické skratky pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia Gerundium Vetná skladba slovak for foreigners, time Typy angličtiny metódy výučby
Návrat na obsah