Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling slovak for foreigners, time teória literatúry výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Jednoduchá veta Slovenská literatúra Gerundium anglické časy slovenská literatúra Typy angličtiny doučovanie angličtina pre obchod výučba, doučovanie Slovak tenses reparát Slovak grammar anglická výslovnosť význam slov Anglická gramatika angličtina pre lekárov priama metóda Súdny preklad metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Medical Slovak Predminulý priebehový čas Slovak sentences maturita metódy výučby Slovak dialogue Slovak nouns Slovenský jazyk Slovak cases Specialized English slovak for foreigners metódy výučby, jazyky frázové slovesá anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl anglické opozitá obchodná angličtina Slovak questions Slovak for foreigners anglické skratky English grammar Druhy viet Anglické zámená význam slov a ich použite verbs with prepositions Business English Anglické frázy Slovak dialogues Vetná skladba Skúšky z jazyka prídavné mená Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo učenie sa Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk angličtina pohovor v angličtine anglická konverzácia Anglické frázové slovesá English in use English for everyday life Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Metódy výučby slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah