Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners anglické opozitá Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Motivácia učenie sa angličtina pre lekárov priama metóda anglické časy teória literatúry maturita Medical Slovak Slovak grammar English in use slovenské nárečia, slovensko english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Business English anglické skratky Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod Metódy výučby obchodná angličtina význam slov a ich použite slovenská gramatika Anglické slovesá reparát angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas Slovak cases Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Slovenská gramatika význam slov Gerundium Slovak word formation Druhy viet Anglické zámená Skúšky z jazyka slohové útvary frázové slovesá Vetná skladba English for everyday life verbs with prepositions anglická konverzácia rečnícky štýl anglická gramatika Anglické frázové slovesá prídavné mená Slovak dialogues doučovanie Slovak vocabulary Slovak tenses anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Slovak for foreigners Anglické frázy metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, Slovak questions Slovak nouns English grammar Typy angličtiny Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Slovenská literatúra prekladateľstvo vetná skladba Anglická gramatika metódy výučby Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra výučba, doučovanie Súdny preklad gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk
Návrat na obsah