Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Business English Anglické frázové slovesá angličtina English for everyday life Anglická gramatika Slovak questions slovenské nárečia, slovensko anglické časy slovak for foreigners Slovak nouns anglické opozitá English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Metódy výučby gramatika Súdny preklad Jednoduchá veta frázové slovesá Slovenský jazyk rečnícky štýl Slovak cases výučba, učenie sa, anketa slohové útvary metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk reparát doučovanie pohovor v angličtine slovenská gramatika English grammar Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovak sentences english for travelling angličtina pre obchod verbs with prepositions Gerundium Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses vetná skladba prekladateľstvo Druhy viet anglická výslovnosť Typy angličtiny slovak for foreigners, time význam slov a ich použite prídavné mená Vetná skladba obchodná angličtina význam slov teória literatúry slovné spojenia Anglické frázy Slovak vocabulary Slovak grammar Skúšky z jazyka Medical Slovak maturita Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue angličtina pre lekárov anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Slovenská gramatika Slovak dialogues anglická gramatika Slovak conversation priama metóda Specialized English Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená slovenská literatúra anglické skratky metódy výučby, jazyky učenie sa
Návrat na obsah