Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium reparát Slovak for foreigners English in use Vetná skladba English grammar tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Obchodná angličtina Doučovanie Slovak tenses gramatika význam slov a ich použite metódy výučby Anglické prídavné mená Anglická gramatika Anglické frázy angličtina Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika Jednoduchá veta slovenská literatúra Slovenský jazyk učenie sa Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas anglické opozitá Slovak slang pohovor v angličtine Slovak questions slovné spojenia slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie rečnícky štýl vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť verbs with prepositions Slovak grammar Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Slovak pronunciation Slovak dialogue Slovak sentences Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie english for travelling slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Slovak cases metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary výučba, doučovanie Druhy viet Specialized English priama metóda Metódy výučby Slovak verbs Business English metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Spisovná slovenčina Slovak word formation Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation maturita Medical Slovak pomôcky k učeniu sa anglické skratky Skúšky z jazyka význam slov teória literatúry slovak for foreigners English for everyday life angličtina pre obchod Motivácia Anglické slovesá anglické časy obchodná angličtina Angličtina pre špecifické situácie Slovak nouns slohové útvary prekladateľstvo Slovenská literatúra prídavné mená anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah