Slovak nouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak nouns and their grammar characteristics
Filip Šuman -Burdej | 9/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, gramatika Slovenská literatúra Slovak questions Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia English grammar anglické časy pohovor v angličtine Slovak word formation Predminulý priebehový čas anglická gramatika slohové útvary Slovak grammar prekladateľstvo Anglické frázové slovesá rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Anglické frázy anglické opozitá maturita Slovak cases frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Slovak dialogues angličtina pre obchod Slovenská gramatika Anglické prídavné mená Medical Slovak verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika anglická výslovnosť prídavné mená vetná skladba učenie sa obchodná angličtina Specialized English Metódy výučby Anglická gramatika Gerundium Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Doučovanie Slovak conversation význam slov a ich použite Slovak nouns Vetná skladba Anglické zámená slovenská literatúra Súdny preklad metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta angličtina pre lekárov Druhy viet Anglické slovesá metódy výučby priama metóda slovak for foreigners Slovak tenses doučovanie význam slov English for everyday life angličtina reparát Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue anglické skratky Slovak for foreigners Business English english for travelling English in use slovak for foreigners, time Motivácia teória literatúry slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah