Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English English for everyday life English in use Slovak questions gramatika Jednoduchá veta angličtina pre obchod výučba, doučovanie Slovak nouns slovné spojenia angličtina verbs with prepositions maturita prídavné mená vetná skladba Anglická gramatika obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Metódy výučby Slovenská literatúra Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Slovak tenses učenie sa Typy angličtiny frázové slovesá význam slov a ich použite Anglické frázy Vetná skladba anglická výslovnosť Slovak word formation Medical Slovak rečnícky štýl prekladateľstvo doučovanie Gerundium english for travelling Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue angličtina pre lekárov English grammar výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika anglické skratky Anglické prídavné mená Anglické zámená Slovak grammar Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky teória literatúry Motivácia Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk význam slov Slovak dialogues anglická gramatika anglická konverzácia priama metóda Slovak conversation slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Súdny preklad Anglické slovesá reparát Specialized English anglické časy Slovenská gramatika Slovak for foreigners slohové útvary Anglické frázové slovesá anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Doučovanie slovenská literatúra
Návrat na obsah