Slovak tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika verbs with prepositions Metódy výučby English grammar anglická výslovnosť obchodná angličtina Slovak for foreigners Motivácia Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá učenie sa Slovak dialogues anglická gramatika gramatika Skúšky z jazyka English in use Slovak sentences Slovak vocabulary anglické časy Slovak word formation anglické opozitá maturita Anglické frázy slovak for foreigners, time prekladateľstvo priama metóda Slovenský jazyk slovenská literatúra Anglické prídavné mená vetná skladba Súdny preklad Typy angličtiny Slovak questions doučovanie význam slov Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Doučovanie slovak for foreigners angličtina pre obchod Vetná skladba Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov Slovak tenses slohové útvary Anglické frázové slovesá prídavné mená metódy výučby, jazyky english for travelling metódy výučby Slovak cases slovenské nárečia, slovensko angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Slovak nouns reparát Druhy viet Medical Slovak anglické skratky anglická konverzácia rečnícky štýl Slovak dialogue Business English teória literatúry výučba, doučovanie Anglické slovesá Slovak grammar Slovak conversation pohovor v angličtine význam slov a ich použite English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Specialized English slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Gerundium Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika
Návrat na obsah