Slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu priama metóda slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá anglické časy Slovak conversation vetná skladba Jednoduchá veta Gerundium Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko význam slov rečnícky štýl Vetná skladba slovné spojenia Slovak questions English for everyday life Slovak cases Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues prekladateľstvo metódy výučby Slovak nouns angličtina výučba, doučovanie anglické opozitá English in use metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Slovak dialogue gramatika teória literatúry metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika Slovak word formation Druhy viet english for travelling Doučovanie učenie sa Motivácia Slovenská literatúra frázové slovesá angličtina pre obchod maturita doučovanie English grammar Typy angličtiny Slovak tenses anglická konverzácia angličtina pre lekárov obchodná angličtina reparát Skúšky z jazyka slohové útvary Predminulý priebehový čas Slovak grammar Slovak for foreigners Metódy výučby Anglické zámená Specialized English anglická gramatika Súdny preklad prídavné mená význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Slovak sentences anglické skratky slovak for foreigners slovenská gramatika pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions Business English Anglické slovesá Anglická gramatika
Návrat na obsah