Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá učenie sa angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka verbs with prepositions angličtina pre obchod Metódy výučby slohové útvary výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika slovenská literatúra Slovak grammar vetná skladba Slovenská literatúra Anglické zámená prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie teória literatúry Slovak sentences english for travelling Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Slovak for foreigners Gerundium Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť Slovak vocabulary Vetná skladba Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika metódy výučby Slovak verbs Predminulý priebehový čas Slovak dialogues anglické opozitá Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Anglická gramatika pomôcky k učeniu sa výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy slovné spojenia prekladateľstvo reparát metódy výučby, jazyky Business English slovenské nárečia, slovensko význam slov priama metóda anglické časy Specialized English pohovor v angličtine anglická gramatika slovak for foreigners, time doučovanie English for everyday life English in use obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá Slovak slang Medical Slovak Slovak nouns Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Motivácia Slovak questions Druhy viet Spisovná slovenčina Slovak tenses Doučovanie Slovak pronunciation English grammar frázové slovesá Anglické slovesá slovak for foreigners Súdny preklad anglická konverzácia Slovenský jazyk Slovak cases maturita Slovak dialogue angličtina Obchodná angličtina Slovak word formation anglické skratky
Návrat na obsah