Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions metódy výučby, jazyky teória literatúry význam slov a ich použite slovné spojenia prekladateľstvo Slovak nouns priama metóda výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu English grammar slovenská literatúra Slovak sentences Slovak dialogues Anglická gramatika pohovor v angličtine anglické časy Typy angličtiny angličtina pre lekárov Anglické frázy význam slov Business English anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika angličtina pre obchod prídavné mená slovenská gramatika anglická konverzácia Slovenský jazyk Druhy viet vetná skladba Anglické prídavné mená Slovenská literatúra reparát anglická výslovnosť Anglické zámená Vetná skladba obchodná angličtina anglické skratky Skúšky z jazyka Slovak dialogue angličtina slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá Slovak conversation Anglické frázové slovesá doučovanie Slovak tenses metódy, vzdelávanie, Gerundium Jednoduchá veta Slovak cases učenie sa Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá maturita slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas Medical Slovak slohové útvary english for travelling English for everyday life Motivácia English in use Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá verbs with prepositions metódy výučby gramatika Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Specialized English Slovak vocabulary Slovak word formation slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar Metódy výučby frázové slovesá rečnícky štýl
Návrat na obsah