Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina doučovanie slohové útvary Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Súdny preklad rečnícky štýl English grammar angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Slovak tenses angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, frázové slovesá anglická gramatika gramatika význam slov a ich použite význam slov metódy výučby Slovak grammar maturita Slovak for foreigners anglické skratky Nepravidelné stupňovanie učenie sa slovenské nárečia, slovensko english for travelling Slovak questions reparát Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions slovenská gramatika Gerundium vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá prekladateľstvo Medical Slovak Druhy viet Anglická gramatika výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Doučovanie Slovak dialogue slovak for foreigners, time Metódy výučby priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners slovné spojenia Specialized English Anglické frázové slovesá Business English Slovak cases Skúšky z jazyka anglické časy Vetná skladba slovenská literatúra Anglické frázy prídavné mená Slovak dialogues anglická výslovnosť teória literatúry Jednoduchá veta Typy angličtiny pohovor v angličtine anglická konverzácia angličtina výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas English in use Slovak sentences English for everyday life
Návrat na obsah