Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby anglická gramatika metódy, vzdelávanie, English grammar angličtina pre obchod anglické opozitá reparát priama metóda Doučovanie pohovor v angličtine Slovak dialogue Slovak conversation Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Anglické frázy Typy angličtiny Business English obchodná angličtina Slovak questions prekladateľstvo Anglické frázové slovesá slovenská literatúra English for everyday life slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Anglické zámená Slovenský jazyk Jednoduchá veta Slovak nouns doučovanie Specialized English anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy maturita teória literatúry anglická konverzácia english for travelling výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky význam slov Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky Druhy viet English in use Súdny preklad učenie sa Slovenská literatúra rečnícky štýl slovenská gramatika verbs with prepositions slohové útvary slovak for foreigners frázové slovesá Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Gerundium metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená gramatika Slovak sentences Predminulý priebehový čas angličtina slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba vetná skladba výučba, doučovanie angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak cases
Návrat na obsah