Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Business English anglická konverzácia Slovak questions Slovenská gramatika Súdny preklad English for everyday life Anglické prídavné mená Slovak cases verbs with prepositions Slovak dialogue anglická výslovnosť Doučovanie angličtina pre lekárov Vetná skladba maturita Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika angličtina Slovak vocabulary prekladateľstvo anglické skratky Metódy výučby slovak for foreigners metódy výučby Slovenský jazyk reparát metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas učenie sa Medical Slovak Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovak conversation Slovak nouns English in use slohové útvary Slovenská literatúra rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners výučba, doučovanie teória literatúry anglické opozitá frázové slovesá obchodná angličtina význam slov gramatika Typy angličtiny Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá vetná skladba angličtina pre obchod english for travelling Jednoduchá veta English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Anglická gramatika Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Slovak sentences Skúšky z jazyka slovenská literatúra anglické časy Specialized English Slovak dialogues metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa doučovanie priama metóda prídavné mená slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Slovak grammar
Návrat na obsah