Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba Metódy výučby Slovak word formation anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Slovak tenses Anglické slovesá rečnícky štýl učenie sa význam slov a ich použite slohové útvary Slovak cases teória literatúry angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko English in use výučba, doučovanie Súdny preklad reparát Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak slovenská gramatika Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra anglické skratky slovak for foreigners maturita Doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Slovak for foreigners Slovak nouns English for everyday life prídavné mená frázové slovesá Typy angličtiny Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk English grammar Skúšky z jazyka Slovak sentences slovné spojenia pohovor v angličtine anglická konverzácia slovenská literatúra Jednoduchá veta doučovanie verbs with prepositions anglické opozitá priama metóda Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov anglické časy Slovak conversation Motivácia Anglické zámená slovak for foreigners, time Vetná skladba Druhy viet prekladateľstvo Slovenská gramatika anglická gramatika Slovak vocabulary Slovak questions anglická výslovnosť angličtina Business English english for travelling metódy výučby význam slov metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Gerundium obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Anglické frázy
Návrat na obsah