Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba prídavné mená Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá English grammar Slovak questions rečnícky štýl obchodná angličtina význam slov a ich použite English for everyday life English in use Slovak conversation metódy výučby, jazyky Metódy výučby anglická konverzácia anglické skratky Slovak cases gramatika priama metóda angličtina pre lekárov doučovanie pohovor v angličtine Druhy viet maturita metódy, vzdelávanie, angličtina Slovak tenses anglické opozitá Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu reparát Doučovanie anglická gramatika slohové útvary slovenská literatúra vetná skladba slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Specialized English Slovenská literatúra výučba, doučovanie Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk Business English Slovak sentences Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners prekladateľstvo angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť frázové slovesá english for travelling Jednoduchá veta Slovak dialogues slovné spojenia Anglické zámená význam slov výučba, učenie sa, anketa metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Medical Slovak Slovak grammar Slovak dialogue verbs with prepositions Predminulý priebehový čas Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Gerundium teória literatúry učenie sa
Návrat na obsah