Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra metódy výučby Slovak for foreigners english for travelling Nepravidelné stupňovanie priama metóda Specialized English Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Anglické frázy prekladateľstvo anglické časy Slovak dialogues angličtina pre obchod English grammar Anglické nepravidelné slovesá Anglické slovesá Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Druhy viet Predminulý priebehový čas anglická gramatika Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Anglické zámená Anglická gramatika Medical Slovak prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Súdny preklad gramatika verbs with prepositions slovné spojenia pohovor v angličtine Slovak dialogue Slovak sentences Slovak grammar Motivácia Slovak tenses Slovak questions vetná skladba English in use Business English slovenská gramatika rečnícky štýl teória literatúry angličtina pre lekárov anglická konverzácia doučovanie význam slov Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, frázové slovesá angličtina výučba, učenie sa, anketa slohové útvary Gerundium Slovenský jazyk obchodná angličtina anglické opozitá Skúšky z jazyka Doučovanie Slovak vocabulary Jednoduchá veta anglické skratky Slovak nouns English for everyday life maturita Slovenská gramatika reparát Slovak cases učenie sa Vetná skladba slovak for foreigners, time Slovenská literatúra
Návrat na obsah