Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English prídavné mená angličtina pre lekárov slovak for foreigners Anglické frázy Slovak for foreigners anglická výslovnosť slovné spojenia význam slov anglicko - slovenská konverzácia maturita Specialized English význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Slovak nouns angličtina anglická gramatika Slovak cases Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie vetná skladba výučba, doučovanie Druhy viet rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Slovenská literatúra pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Vetná skladba Slovak tenses frázové slovesá Slovenský jazyk English for everyday life Anglické slovesá Slovak questions metódy výučby Slovak dialogue Anglické zámená Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra verbs with prepositions slovak for foreigners, time Slovak sentences anglické skratky Metódy výučby Slovak dialogues anglická konverzácia English in use Anglická gramatika teória literatúry anglické opozitá english for travelling gramatika výučba, učenie sa, anketa učenie sa prekladateľstvo Doučovanie priama metóda anglické časy doučovanie English grammar slohové útvary angličtina pre obchod obchodná angličtina slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka Medical Slovak Gerundium reparát Slovak grammar
Návrat na obsah