Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovak sentences Anglická gramatika angličtina pre obchod teória literatúry Anglické zámená Slovak for foreigners rečnícky štýl anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta English in use vetná skladba English for everyday life metódy výučby Slovak tenses Anglické frazálne slovesá učenie sa Medical Slovak angličtina verbs with prepositions slovak for foreigners, time Slovak cases Druhy viet Doučovanie gramatika Slovak dialogue anglická výslovnosť prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Slovak questions význam slov výučba, doučovanie pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Súdny preklad význam slov a ich použite frázové slovesá Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk Business English prídavné mená slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa slohové útvary anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar English grammar tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation obchodná angličtina Anglické frázy english for travelling anglické časy metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Slovak dialogues Vetná skladba angličtina pre lekárov Metódy výučby Specialized English Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Gerundium anglické skratky Skúšky z jazyka Slovak nouns doučovanie priama metóda reparát anglická konverzácia maturita
Návrat na obsah