Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Typy angličtiny Slovak tenses anglické časy Jednoduchá veta angličtina význam slov a ich použite Slovak grammar gramatika anglická výslovnosť slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Doučovanie metódy výučby Anglické slovesá Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie Specialized English Business English Slovenský jazyk Slovak questions Druhy viet English in use Slovak nouns slohové útvary Slovak dialogue Slovak cases anglická gramatika English for everyday life reparát anglická konverzácia english for travelling Gerundium anglické skratky verbs with prepositions učenie sa anglicko - slovenská konverzácia maturita význam slov slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov vetná skladba slovenská literatúra Slovak for foreigners Slovenská literatúra prekladateľstvo doučovanie Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá priama metóda anglické opozitá prídavné mená Predminulý priebehový čas Anglické frázy Anglická gramatika Vetná skladba slovak for foreigners obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka Medical Slovak angličtina pre obchod Anglické zámená Súdny preklad teória literatúry metódy výučby, jazyky frázové slovesá výučba, doučovanie pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation
Návrat na obsah