Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses gramatika anglická výslovnosť Anglické zámená Slovak cases Slovak grammar prekladateľstvo učenie sa tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Druhy viet výučba, doučovanie priama metóda slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Slovak sentences rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka maturita metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine Anglické slovesá Slovenská literatúra Business English Anglické frázy Slovak vocabulary English grammar Anglické frázové slovesá slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina Doučovanie verbs with prepositions Slovak questions Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas anglické skratky Motivácia anglické opozitá English in use Metódy výučby English for everyday life anglická gramatika teória literatúry Slovak dialogues Slovak dialogue english for travelling anglické časy Vetná skladba frázové slovesá Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Slovak for foreigners Slovak conversation doučovanie slovenské nárečia, slovensko reparát Typy angličtiny význam slov a ich použite angličtina Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Slovenská gramatika angličtina pre obchod vetná skladba anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Anglická gramatika význam slov Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Súdny preklad slovak for foreigners slovné spojenia Slovak nouns slovenská gramatika Gerundium
Návrat na obsah