Spisovná slovenčina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo je spisovné a čo nie ?
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika teória literatúry Slovak sentences Slovak for foreigners Anglická gramatika anglická výslovnosť maturita význam slov Motivácia metódy výučby, jazyky Druhy viet english for travelling Slovak vocabulary Medical Slovak Doučovanie vetná skladba slohové útvary pomôcky k učeniu sa priama metóda Slovak word formation Skúšky z jazyka frázové slovesá výučba, doučovanie anglické časy Anglické zámená Gerundium Anglické slovesá angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená prídavné mená slovenská literatúra Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Slovak dialogues verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Slovak slang rečnícky štýl Slovak phrases angličtina Slovak nouns Vetná skladba obchodná angličtina reparát tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre špecifické situácie Obchodná angličtina Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Slovak tenses pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Slovenská literatúra Slovak cases Jednoduchá veta Súdny preklad Predminulý priebehový čas English for everyday life anglické opozitá Slovak questions doučovanie učenie sa Slovenská gramatika Business English slovné spojenia gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak verbs anglická gramatika English grammar prekladateľstvo English in use Slovak pronunciation metódy výučby metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation Anglické frázy anglické skratky Slovak dialogue význam slov a ich použite Spisovná slovenčina anglická konverzácia slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod Slovak grammar Slovenský jazyk
Návrat na obsah