Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl anglická výslovnosť Slovak questions Skúšky z jazyka Slovak sentences english for travelling prekladateľstvo Typy angličtiny Slovak grammar anglické opozitá Slovak dialogue pohovor v angličtine Anglické slovesá obchodná angličtina teória literatúry gramatika anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak vocabulary Anglická gramatika verbs with prepositions Gerundium Anglické frázy Slovak conversation angličtina výučba, doučovanie prídavné mená význam slov a ich použite Slovak nouns angličtina pre lekárov Slovak dialogues slovak for foreigners Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak maturita anglické časy Doučovanie English for everyday life Súdny preklad Business English metódy, vzdelávanie, anglická gramatika priama metóda English grammar slovenská gramatika slovné spojenia Slovak tenses doučovanie slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko anglické skratky frázové slovesá vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá metódy výučby Slovenská literatúra Motivácia Vetná skladba reparát Druhy viet slohové útvary Jednoduchá veta Slovak for foreigners English in use metódy výučby, jazyky význam slov Slovenská gramatika Slovenský jazyk Metódy výučby angličtina pre obchod Anglické prídavné mená
Návrat na obsah