Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika rečnícky štýl English for everyday life Skúšky z jazyka slohové útvary Vetná skladba slovak for foreigners Slovak sentences Slovak grammar Gerundium vetná skladba anglické časy metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Slovak dialogues výučba, doučovanie anglické opozitá Slovak nouns anglické skratky English grammar Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Typy angličtiny priama metóda význam slov a ich použite Medical Slovak učenie sa English in use metódy výučby pohovor v angličtine obchodná angličtina Metódy výučby reparát Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Anglická gramatika maturita slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Súdny preklad slovné spojenia Slovak conversation Slovenský jazyk Specialized English Slovak cases slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Business English Slovak tenses english for travelling angličtina slovak for foreigners, time význam slov Jednoduchá veta anglická gramatika doučovanie Slovak questions verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá prídavné mená Druhy viet angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo frázové slovesá angličtina pre lekárov teória literatúry
Návrat na obsah