Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Súdny preklad prídavné mená angličtina pre obchod english for travelling slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue slovné spojenia Anglické slovesá anglická gramatika metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Druhy viet Angličtina pre každú situáciu doučovanie Business English maturita výučba, učenie sa, anketa Gerundium Slovak sentences English grammar Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Slovak cases Slovak tenses Slovenská literatúra prekladateľstvo Anglické zámená Metódy výučby Anglické prídavné mená Slovak nouns výučba, doučovanie anglická konverzácia slovenská gramatika slovenská literatúra slovak for foreigners, time gramatika angličtina Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry obchodná angličtina Slovak questions Slovak for foreigners Typy angličtiny Medical Slovak pohovor v angličtine Slovak dialogues anglická výslovnosť význam slov anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl vetná skladba reparát anglické opozitá anglické skratky anglické časy slovak for foreigners učenie sa Specialized English Doučovanie English for everyday life Skúšky z jazyka Anglická gramatika priama metóda Slovenský jazyk English in use verbs with prepositions Anglické frázy slohové útvary Jednoduchá veta
Návrat na obsah