Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Súdny preklad maturita Predminulý priebehový čas Slovak grammar teória literatúry Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners Slovak cases metódy výučby Jednoduchá veta Gerundium Anglická gramatika angličtina slovenská literatúra Slovak nouns rečnícky štýl frázové slovesá Slovak tenses slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia doučovanie učenie sa gramatika Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Slovak dialogues Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky vetná skladba Specialized English slovak for foreigners, time English in use Slovak sentences Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov priama metóda Anglické zámená obchodná angličtina Druhy viet Vetná skladba Doučovanie Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, slovné spojenia angličtina pre obchod Slovak questions anglické opozitá význam slov Typy angličtiny anglická výslovnosť prídavné mená reparát verbs with prepositions Anglické frázy anglické skratky Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Slovak word formation Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Slovak dialogue Skúšky z jazyka výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Business English English grammar Slovak for foreigners Medical Slovak English for everyday life Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Motivácia anglická konverzácia Anglické slovesá english for travelling Slovenská literatúra
Návrat na obsah