Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Slovak questions Typy angličtiny anglické opozitá Metódy výučby angličtina pre obchod pomôcky k učeniu sa priama metóda Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Predminulý priebehový čas Slovak word formation Anglická gramatika english for travelling Motivácia výučba, doučovanie Jednoduchá veta Súdny preklad význam slov anglické časy Slovak tenses význam slov a ich použite Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa Druhy viet doučovanie slovenská literatúra učenie sa slovenská gramatika slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá English in use Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases teória literatúry Doučovanie maturita Slovak dialogues metódy výučby Obchodná angličtina Anglické slovesá reparát Vetná skladba Slovak conversation Anglické zámená Slovenský jazyk verbs with prepositions Slovak grammar Anglické frázy Slovak dialogue angličtina pre lekárov Business English anglická gramatika slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená Slovak verbs Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Medical Slovak Slovak pronunciation Slovak nouns gramatika English grammar slovak for foreigners, time vetná skladba angličtina slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky frázové slovesá Slovak sentences Specialized English Angličtina pre špecifické situácie Slovak slang Slovenská literatúra prídavné mená rečnícky štýl anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Slovenská gramatika slohové útvary
Návrat na obsah