Vetná skladba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete čo je to syntax ?
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Slovak dialogues Vetná skladba English grammar angličtina pre obchod vetná skladba Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Anglické slovesá Medical Slovak obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá anglické časy Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Metódy výučby význam slov Business English Slovenská gramatika prekladateľstvo anglické skratky metódy výučby, jazyky anglické opozitá English in use Druhy viet Slovenský jazyk angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time maturita Slovak grammar Slovak vocabulary Anglické frázy slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá Motivácia Slovak questions Doučovanie slovné spojenia Slovak word formation anglická gramatika Anglická gramatika výučba, doučovanie Súdny preklad Anglické frázové slovesá slohové útvary Slovak sentences doučovanie pohovor v angličtine Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Slovak nouns učenie sa Jednoduchá veta slovenská literatúra english for travelling Gerundium Slovak cases prídavné mená Anglické zámená anglická výslovnosť priama metóda Specialized English frázové slovesá reparát výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses rečnícky štýl slovak for foreigners anglická konverzácia English for everyday life metódy výučby gramatika anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite teória literatúry
Návrat na obsah