Vetná skladba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete čo je to syntax ?
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Slovak questions Skúšky z jazyka Business English verbs with prepositions slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená doučovanie frázové slovesá Slovak cases Slovak dialogue Vetná skladba Slovak for foreigners teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas reparát Slovak tenses gramatika angličtina Druhy viet slovenská literatúra význam slov a ich použite rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika metódy výučby, jazyky English for everyday life metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu význam slov slovak for foreigners, time priama metóda Typy angličtiny english for travelling Gerundium Slovak grammar anglické opozitá Slovak dialogues Slovak sentences angličtina pre lekárov anglické časy Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns angličtina pre obchod prekladateľstvo anglické skratky slohové útvary Metódy výučby Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá obchodná angličtina slovné spojenia Slovenská literatúra Doučovanie výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Specialized English anglická konverzácia Anglické frázy učenie sa Slovak conversation Anglické frazálne slovesá vetná skladba Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Anglická gramatika prídavné mená anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Medical Slovak English grammar maturita
Návrat na obsah