angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite angličtina pre obchod Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Slovak for foreigners Vetná skladba význam slov slohové útvary Predminulý priebehový čas anglické opozitá anglické skratky anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Slovak nouns teória literatúry Slovak tenses Medical Slovak Skúšky z jazyka slovak for foreigners anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Specialized English frázové slovesá Anglické zámená Anglické frázové slovesá prekladateľstvo Anglické frázy maturita učenie sa verbs with prepositions anglická gramatika prídavné mená Slovak grammar rečnícky štýl obchodná angličtina doučovanie reparát tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie slovné spojenia Anglické slovesá anglické časy Gerundium metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená angličtina Druhy viet slovenská gramatika Business English Anglická gramatika gramatika Angličtina pre každú situáciu English for everyday life Slovak questions Slovenská literatúra Slovak dialogue vetná skladba angličtina pre lekárov english for travelling slovak for foreigners, time Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta English grammar pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk English in use Typy angličtiny Metódy výučby metódy výučby slovenská literatúra Súdny preklad
Návrat na obsah