angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia slohové útvary Slovak dialogue slovné spojenia Gerundium Slovak cases Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky angličtina Jednoduchá veta prekladateľstvo Medical Slovak Slovak tenses Slovak nouns gramatika Slovak questions Specialized English Business English verbs with prepositions angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl vetná skladba Slovak conversation pohovor v angličtine Slovenská literatúra anglické skratky Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu doučovanie English in use anglická gramatika Predminulý priebehový čas učenie sa význam slov english for travelling anglická výslovnosť Vetná skladba Typy angličtiny anglické časy reparát Slovak grammar Slovenský jazyk Metódy výučby teória literatúry Anglické frázy slovak for foreigners, time slovenská literatúra Druhy viet maturita anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite English grammar prídavné mená slovak for foreigners Slovak for foreigners metódy výučby výučba, doučovanie Anglická gramatika priama metóda obchodná angličtina Doučovanie
Návrat na obsah