angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Vetná skladba anglická konverzácia Slovak for foreigners Anglická gramatika Slovak cases anglické opozitá Slovak questions pohovor v angličtine priama metóda angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Business English Motivácia angličtina pre obchod Slovenská literatúra angličtina výučba, doučovanie doučovanie vetná skladba obchodná angličtina Slovak tenses význam slov anglické skratky gramatika English for everyday life slohové útvary Druhy viet English in use slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Medical Slovak Anglické frázy Specialized English anglické časy Anglické slovesá Slovenská gramatika Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky English grammar tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad anglická gramatika rečnícky štýl frázové slovesá Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar slovenská gramatika teória literatúry Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo Anglické frázové slovesá Slovak sentences Slovak vocabulary maturita anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions prídavné mená Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time význam slov a ich použite slovak for foreigners Gerundium reparát Metódy výučby Slovak nouns english for travelling Anglické prídavné mená Slovak conversation Jednoduchá veta Slovenský jazyk Typy angličtiny
Návrat na obsah