angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas učenie sa metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Anglické frázové slovesá frázové slovesá slovenská gramatika Gerundium slovak for foreigners Slovak dialogue English for everyday life angličtina slovenská literatúra Skúšky z jazyka anglické časy anglické skratky maturita angličtina pre obchod prídavné mená Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Slovak word formation význam slov slovak for foreigners, time Jednoduchá veta pohovor v angličtine Typy angličtiny Doučovanie obchodná angličtina Anglické slovesá Slovenská gramatika Anglické frázy Metódy výučby anglická výslovnosť Slovak cases angličtina pre lekárov Slovak questions verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo gramatika Slovak vocabulary anglická konverzácia Anglická gramatika reparát slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners doučovanie Anglické zámená Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Business English anglické opozitá Medical Slovak priama metóda Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Slovak conversation Slovak tenses English grammar english for travelling Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená anglická gramatika Slovak dialogues English in use Specialized English metódy výučby, jazyky vetná skladba Súdny preklad Motivácia metódy výučby Slovak nouns
Návrat na obsah