angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Typy angličtiny anglické skratky Vetná skladba Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue English for everyday life Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak questions Slovak grammar English in use Slovak slang Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázové slovesá prídavné mená Metódy výučby verbs with prepositions Slovak pronunciation Jednoduchá veta rečnícky štýl Slovenský jazyk maturita slovak for foreigners frázové slovesá metódy výučby, jazyky Slovak word formation obchodná angličtina anglická konverzácia angličtina pre obchod reparát gramatika Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá english for travelling Slovak cases metódy výučby Slovak nouns význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Druhy viet anglická gramatika pomôcky k učeniu sa slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Slovenská gramatika učenie sa Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Slovak tenses angličtina pre lekárov Medical Slovak doučovanie teória literatúry slohové útvary angličtina prekladateľstvo Spisovná slovenčina Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Doučovanie Anglická gramatika Gerundium Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie English grammar vetná skladba Anglické prídavné mená Business English metódy, vzdelávanie, Obchodná angličtina slovenská gramatika priama metóda anglické opozitá Slovak sentences Anglické frázy Anglické slovesá Slovak vocabulary Slovak verbs Anglické zámená anglické časy Slovak dialogues význam slov Motivácia anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra
Návrat na obsah