angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov angličtina Gerundium výučba, doučovanie English for everyday life Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Doučovanie vetná skladba slovné spojenia anglické skratky maturita Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa prídavné mená anglická gramatika anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Business English slovak for foreigners anglická výslovnosť Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov učenie sa Anglická gramatika Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Druhy viet Specialized English Slovenský jazyk English in use Súdny preklad teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl frázové slovesá Slovak sentences Typy angličtiny Slovak nouns english for travelling priama metóda Slovak dialogues gramatika pohovor v angličtine prekladateľstvo Slovak tenses význam slov a ich použite obchodná angličtina Metódy výučby English grammar slovenská literatúra Anglické zámená Jednoduchá veta Anglické frázy anglické časy anglická konverzácia metódy výučby verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá Medical Slovak Slovak grammar doučovanie reparát Predminulý priebehový čas Slovak conversation Slovak questions slohové útvary Slovenská literatúra
Návrat na obsah