angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy pohovor v angličtine Slovak sentences slovenská literatúra Business English Predminulý priebehový čas Doučovanie anglické opozitá Anglické zámená Anglické frázy prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa priama metóda slovné spojenia Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra angličtina metódy výučby Slovak cases obchodná angličtina Specialized English Súdny preklad Vetná skladba Slovenský jazyk reparát Slovak conversation English in use Typy angličtiny Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak tenses frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Slovak dialogues Druhy viet Slovak nouns význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life metódy, vzdelávanie, gramatika teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Jednoduchá veta Skúšky z jazyka slovenská gramatika doučovanie výučba, doučovanie význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod učenie sa slovak for foreigners, time slovak for foreigners Medical Slovak anglická gramatika slohové útvary anglická konverzácia maturita prídavné mená Slovak dialogue angličtina pre lekárov vetná skladba english for travelling English grammar anglická výslovnosť verbs with prepositions Slovak questions Slovak for foreigners Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah