angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená angličtina pre lekárov pohovor v angličtine anglická výslovnosť reparát slovenská gramatika obchodná angličtina rečnícky štýl English grammar Slovak grammar učenie sa Gerundium Metódy výučby slovenská literatúra Specialized English Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie význam slov angličtina pre obchod anglické skratky english for travelling vetná skladba Anglické frázové slovesá Vetná skladba English for everyday life slovak for foreigners Anglické frázy Doučovanie Anglické frazálne slovesá Druhy viet Anglická gramatika Slovenská literatúra Súdny preklad význam slov a ich použite Slovak tenses Slovak questions Slovak for foreigners prekladateľstvo Slovak dialogue Predminulý priebehový čas anglická gramatika anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Slovak conversation English in use Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta teória literatúry Slovenský jazyk slovak for foreigners, time priama metóda Medical Slovak doučovanie gramatika Business English anglické časy metódy, vzdelávanie, Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny slohové útvary angličtina maturita Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia metódy výučby
Návrat na obsah