angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Typy angličtiny English grammar Motivácia Anglické frázové slovesá English in use Anglické zámená Metódy výučby Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra Slovak questions Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet angličtina teória literatúry Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá význam slov slovak for foreigners, time slovak for foreigners obchodná angličtina angličtina pre lekárov učenie sa Anglická gramatika metódy výučby, jazyky Business English Slovak sentences Slovenský jazyk slovné spojenia Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá doučovanie anglické skratky metódy výučby anglická konverzácia slohové útvary slovenská gramatika Slovenská gramatika Gerundium prídavné mená anglická výslovnosť Jednoduchá veta prekladateľstvo Medical Slovak Predminulý priebehový čas priama metóda Súdny preklad anglické opozitá Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Slovak cases rečnícky štýl angličtina pre obchod maturita Anglické slovesá Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling výučba, doučovanie verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy gramatika pohovor v angličtine Skúšky z jazyka vetná skladba Slovak dialogue English for everyday life význam slov a ich použite Slovak tenses reparát Slovak grammar Vetná skladba anglická gramatika
Návrat na obsah