angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Anglické zámená Slovenský jazyk Anglické prídavné mená anglická výslovnosť teória literatúry slovak for foreigners maturita slovenská literatúra doučovanie pohovor v angličtine reparát Specialized English Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners výučba, doučovanie Súdny preklad Slovak nouns Typy angličtiny Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa Doučovanie anglická konverzácia Slovak dialogues Business English rečnícky štýl učenie sa English in use verbs with prepositions gramatika slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia english for travelling význam slov a ich použite slohové útvary Anglická gramatika slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas Medical Slovak Slovak conversation Slovak questions vetná skladba angličtina pre obchod Druhy viet frázové slovesá anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Skúšky z jazyka anglické skratky anglické časy anglická gramatika Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá English grammar Slovak cases angličtina prekladateľstvo prídavné mená Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, priama metóda English for everyday life angličtina pre lekárov Slovenská literatúra Metódy výučby Vetná skladba Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby
Návrat na obsah