angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Typy angličtiny výučba, doučovanie Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina Gerundium Jednoduchá veta slovak for foreigners Business English Predminulý priebehový čas English grammar slovné spojenia angličtina pre lekárov anglické skratky rečnícky štýl význam slov Slovak nouns Slovenská literatúra Slovak sentences učenie sa English in use Anglické slovesá Motivácia Slovak for foreigners Slovak conversation priama metóda Slovak tenses Slovak questions prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá gramatika Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation slovenská literatúra Slovenský jazyk Slovenská gramatika Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko angličtina Druhy viet verbs with prepositions Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time prídavné mená Slovak dialogue vetná skladba Anglické frázy anglické časy Doučovanie anglické opozitá Slovak grammar metódy výučby Specialized English english for travelling maturita anglická výslovnosť Metódy výučby metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia doučovanie význam slov a ich použite anglická konverzácia Anglické prídavné mená Súdny preklad frázové slovesá Anglické zámená slohové útvary Angličtina pre každú situáciu reparát anglická gramatika English for everyday life Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá slovenská gramatika angličtina pre obchod
Návrat na obsah