angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky prekladateľstvo Anglické slovesá anglické časy Slovak pronunciation angličtina výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Slovak cases Slovenský jazyk anglická výslovnosť Motivácia maturita výučba, doučovanie angličtina pre obchod učenie sa English in use English grammar Typy angličtiny Medical Slovak English for everyday life Slovak dialogues Slovak vocabulary Slovak word formation Slovak tenses význam slov a ich použite Obchodná angličtina Slovak grammar Gerundium slovenská gramatika Slovak nouns slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko pomôcky k učeniu sa Slovak verbs priama metóda Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas rečnícky štýl prídavné mená metódy výučby, jazyky Business English Súdny preklad Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak slang angličtina pre lekárov Specialized English Anglická gramatika frázové slovesá teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina pohovor v angličtine gramatika Angličtina pre každú situáciu reparát Druhy viet anglická gramatika slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby Slovak sentences význam slov slovak for foreigners Vetná skladba slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Skúšky z jazyka Spisovná slovenčina vetná skladba doučovanie english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Jednoduchá veta Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra Slovenská gramatika Doučovanie Slovak dialogue Anglické prídavné mená Anglické zámená slovenská literatúra
Návrat na obsah