anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling učenie sa verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Medical Slovak význam slov a ich použite slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Súdny preklad pohovor v angličtine Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas anglické opozitá anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, Vetná skladba výučba, doučovanie angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia reparát obchodná angličtina Slovak grammar Business English gramatika doučovanie teória literatúry anglická gramatika Slovenská literatúra angličtina slovak for foreigners, time Slovak conversation Slovak questions slovenská gramatika English in use slovak for foreigners priama metóda Anglické frázy anglické skratky Typy angličtiny Slovak for foreigners metódy výučby anglická konverzácia Slovak cases anglické časy význam slov Specialized English Gerundium angličtina pre lekárov prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk English grammar Anglické zámená Doučovanie Metódy výučby Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue Slovak tenses maturita Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika Anglické frázové slovesá frázové slovesá vetná skladba Slovenský jazyk
Návrat na obsah