anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda anglická výslovnosť význam slov slovné spojenia Slovenská gramatika Slovak dialogues Slovak dialogue anglické skratky Doučovanie prekladateľstvo Slovenská literatúra Anglická gramatika English grammar Slovak vocabulary Slovak nouns verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, Slovak cases Anglické frázy učenie sa angličtina pre lekárov english for travelling význam slov a ich použite doučovanie Anglické frazálne slovesá Business English tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners anglická gramatika frázové slovesá Metódy výučby Anglické slovesá anglické časy slovenská gramatika Slovak grammar teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Druhy viet slohové útvary Slovak questions English in use English for everyday life reparát slovenská literatúra slovak for foreigners, time Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners anglická konverzácia výučba, doučovanie vetná skladba Gerundium Medical Slovak prídavné mená obchodná angličtina angličtina gramatika Jednoduchá veta Súdny preklad anglické opozitá Typy angličtiny maturita rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences angličtina pre obchod Specialized English Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Vetná skladba metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená Slovak tenses
Návrat na obsah