anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť slovné spojenia Vetná skladba frázové slovesá anglické časy anglické skratky Slovak tenses Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Slovak questions english for travelling Metódy výučby Doučovanie angličtina pre lekárov pohovor v angličtine význam slov anglická gramatika slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time význam slov a ich použite angličtina pre obchod Slovak conversation výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko gramatika Typy angličtiny Medical Slovak Súdny preklad verbs with prepositions Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Slovak cases Anglické zámená Business English reparát angličtina Slovenský jazyk teória literatúry rečnícky štýl Slovenská literatúra Slovak nouns obchodná angličtina Slovak for foreigners anglická konverzácia slovenská literatúra prídavné mená slovak for foreigners priama metóda Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Slovak grammar Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu English grammar maturita metódy, vzdelávanie, učenie sa prekladateľstvo English in use doučovanie Anglické frázy Gerundium anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Slovak dialogues Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life vetná skladba Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah