anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie prekladateľstvo Slovak questions Slovak cases slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika Specialized English Nepravidelné stupňovanie angličtina Slovak for foreigners anglické časy pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá reparát Angličtina pre každú situáciu Gerundium Medical Slovak angličtina pre obchod Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika Motivácia Anglické zámená doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá English for everyday life Metódy výučby Druhy viet angličtina pre lekárov Jednoduchá veta priama metóda Anglické frázy Slovak tenses Slovak dialogues význam slov teória literatúry Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá anglická konverzácia Skúšky z jazyka Slovenský jazyk maturita vetná skladba metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba význam slov a ich použite Slovak nouns slohové útvary metódy výučby slovenská gramatika obchodná angličtina Slovak dialogue Anglické prídavné mená rečnícky štýl výučba, doučovanie prídavné mená Business English Slovenská literatúra Súdny preklad English in use frázové slovesá Slovak word formation english for travelling anglické skratky slovné spojenia anglická výslovnosť Slovak vocabulary verbs with prepositions slovenská literatúra slovak for foreigners učenie sa Predminulý priebehový čas anglické opozitá Slovenská gramatika Slovak conversation metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Slovak sentences English grammar
Návrat na obsah