anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie maturita teória literatúry Vetná skladba metódy výučby, jazyky priama metóda Slovak questions metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak vocabulary pohovor v angličtine anglické opozitá Slovak nouns Business English Predminulý priebehový čas Slovak pronunciation Anglické slovesá Anglické frázy Slovak tenses slohové útvary Slovak slang anglická výslovnosť Slovak for foreigners Anglická gramatika English grammar metódy výučby slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak word formation anglické skratky obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia Gerundium Motivácia rečnícky štýl english for travelling Anglické zámená Slovak cases Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa prídavné mená Doučovanie Anglické prídavné mená English in use Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov slovak for foreigners Typy angličtiny doučovanie Angličtina pre každú situáciu vetná skladba angličtina pre obchod gramatika Slovenský jazyk význam slov Slovak dialogue frázové slovesá Slovak conversation Slovenská literatúra verbs with prepositions reparát Jednoduchá veta slovenská gramatika Slovak grammar anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Specialized English anglická gramatika Slovenská gramatika slovenská literatúra Metódy výučby Spisovná slovenčina slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie angličtina tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time Slovak dialogues English for everyday life
Návrat na obsah