anglická konverzácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo gramatika Jednoduchá veta význam slov a ich použite Anglická gramatika slovenská gramatika verbs with prepositions Súdny preklad teória literatúry Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Typy angličtiny anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovak dialogues frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Doučovanie angličtina Slovak sentences Anglické zámená Slovak dialogue anglická výslovnosť English in use Skúšky z jazyka výučba, doučovanie prídavné mená slovné spojenia anglické skratky Slovak vocabulary anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Vetná skladba Slovenský jazyk Anglické slovesá Slovenská literatúra Slovak cases anglická konverzácia Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia English grammar metódy výučby English for everyday life Druhy viet Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy priama metóda english for travelling Metódy výučby rečnícky štýl slovenská literatúra anglické časy slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Slovenská gramatika Slovak tenses Slovak questions Motivácia Slovak grammar doučovanie angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Medical Slovak Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Business English učenie sa metódy výučby, jazyky vetná skladba Gerundium slovak for foreigners maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát obchodná angličtina význam slov Anglické prídavné mená
Návrat na obsah