anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions slovenská literatúra význam slov a ich použite slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Anglické frázy slohové útvary Anglické frazálne slovesá Slovak grammar frázové slovesá anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Druhy viet prekladateľstvo anglické skratky angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Slovak nouns gramatika Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk učenie sa angličtina pre lekárov English grammar Slovak dialogue Slovak conversation slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta maturita pohovor v angličtine Slovak for foreigners výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky rečnícky štýl obchodná angličtina Anglické zámená Anglická gramatika Slovak sentences Specialized English Gerundium Súdny preklad Slovak questions teória literatúry Medical Slovak angličtina english for travelling English in use English for everyday life Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba reparát anglická výslovnosť prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra vetná skladba Business English doučovanie Typy angličtiny Slovak cases Skúšky z jazyka Slovak dialogues anglické časy priama metóda metódy výučby Doučovanie anglická konverzácia význam slov Metódy výučby Slovak tenses
Návrat na obsah