anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas English in use Anglické nepravidelné slovesá anglické časy angličtina učenie sa english for travelling anglické opozitá výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Slovenská gramatika Slovak questions angličtina pre obchod anglická konverzácia Skúšky z jazyka slovenská literatúra Business English obchodná angličtina anglická gramatika Slovak cases Jednoduchá veta Doučovanie doučovanie Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Vetná skladba anglická výslovnosť prekladateľstvo Anglická gramatika Slovak tenses slovak for foreigners, time Slovenská literatúra reparát Anglické zámená anglické skratky Slovak word formation Anglické frázy metódy výučby slovenská gramatika Slovak nouns pohovor v angličtine teória literatúry metódy výučby, jazyky slovné spojenia Anglické prídavné mená Typy angličtiny Slovak vocabulary Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Specialized English Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl prídavné mená slovak for foreigners Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Druhy viet priama metóda English grammar English for everyday life Motivácia Súdny preklad Medical Slovak význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Slovak dialogues význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba verbs with prepositions slohové útvary Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko gramatika
Návrat na obsah