anglické opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary význam slov Angličtina pre špecifické situácie Druhy viet Slovak grammar verbs with prepositions English grammar frázové slovesá teória literatúry anglické opozitá anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Slovak tenses English for everyday life vetná skladba Anglické prídavné mená prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá gramatika slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Súdny preklad Spisovná slovenčina Anglické nepravidelné slovesá doučovanie anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas Slovak slang Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Specialized English obchodná angličtina Jednoduchá veta Slovak dialogues angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Anglická gramatika slohové útvary pomôcky k učeniu sa rečnícky štýl Slovenská literatúra Slovak questions slovné spojenia English in use výučba, doučovanie priama metóda Slovak pronunciation Anglické zámená Slovak nouns Anglické frázy maturita english for travelling Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika metódy výučby Slovak dialogue Doučovanie slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny Gerundium učenie sa metódy, vzdelávanie, Slovak word formation angličtina reparát Slovak verbs slovenská literatúra anglické časy Metódy výučby Motivácia angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Vetná skladba Slovak conversation Slovenský jazyk Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie Business English prídavné mená Slovak cases Slovak for foreigners Anglické slovesá
Návrat na obsah