anglické opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Nepravidelné stupňovanie doučovanie metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie teória literatúry English grammar angličtina pre obchod Slovak tenses Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Specialized English angličtina pre lekárov angličtina obchodná angličtina prekladateľstvo English for everyday life Slovak nouns slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Vetná skladba význam slov a ich použite Gerundium vetná skladba Slovak questions metódy výučby, jazyky Súdny preklad english for travelling Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences význam slov Typy angličtiny anglické časy anglické opozitá slohové útvary rečnícky štýl priama metóda anglické skratky Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika anglická výslovnosť Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas slovak for foreigners Skúšky z jazyka Slovak grammar Anglické frázové slovesá maturita reparát Business English slovenské nárečia, slovensko gramatika učenie sa frázové slovesá Slovak cases Anglické frázy Slovak conversation Metódy výučby Slovak for foreigners anglická konverzácia verbs with prepositions Anglické zámená Druhy viet Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa English in use slovné spojenia Jednoduchá veta metódy výučby Medical Slovak prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra
Návrat na obsah