anglické opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue English for everyday life Anglické slovesá Gerundium Skúšky z jazyka Anglické frázy Medical Slovak Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, Doučovanie Slovak tenses slovenská literatúra Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine slovak for foreigners Metódy výučby teória literatúry Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time maturita anglické časy Slovenská gramatika Typy angličtiny Súdny preklad metódy výučby Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns angličtina tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie reparát English grammar doučovanie anglická gramatika Slovenská literatúra výučba, doučovanie Specialized English frázové slovesá English in use výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá prídavné mená Slovak grammar rečnícky štýl english for travelling gramatika Slovak word formation Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Anglické zámená Predminulý priebehový čas slohové útvary Anglické prídavné mená verbs with prepositions Druhy viet vetná skladba Business English Slovenský jazyk Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Slovak dialogues učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions Slovak conversation priama metóda anglické skratky význam slov obchodná angličtina prekladateľstvo Jednoduchá veta Slovak for foreigners Vetná skladba slovné spojenia Motivácia význam slov a ich použite angličtina pre lekárov
Návrat na obsah