anglické skratky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Význam anglických skratiek
Filip Šuman -Burdej | 3/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Typy angličtiny angličtina Jednoduchá veta vetná skladba anglická výslovnosť Specialized English Anglické frazálne slovesá anglické skratky doučovanie Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Vetná skladba slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Slovak cases metódy výučby English for everyday life Anglické prídavné mená prekladateľstvo anglická konverzácia obchodná angličtina priama metóda význam slov angličtina pre obchod Druhy viet Slovak tenses Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Slovak questions Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk teória literatúry Slovak dialogues Business English Motivácia Súdny preklad metódy výučby, jazyky Medical Slovak prídavné mená slovak for foreigners English in use english for travelling rečnícky štýl pohovor v angličtine anglické časy maturita reparát tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar Slovak sentences slohové útvary Doučovanie frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko učenie sa Anglické zámená anglické opozitá gramatika výučba, doučovanie Slovak nouns Gerundium anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Slovak for foreigners English grammar Metódy výučby slovné spojenia angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Anglické slovesá verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika Anglické frázy Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah