anglické skratky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Význam anglických skratiek
Filip Šuman -Burdej | 3/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika Slovak tenses Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Slovenský jazyk Gerundium verbs with prepositions Vetná skladba prídavné mená význam slov a ich použite slovak for foreigners Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet angličtina pre obchod Slovak nouns Slovak conversation Slovak cases Medical Slovak Anglické frázové slovesá doučovanie slovenské nárečia, slovensko Specialized English prekladateľstvo význam slov pohovor v angličtine anglické opozitá priama metóda Slovak grammar rečnícky štýl slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia výučba, doučovanie English in use Angličtina pre každú situáciu metódy výučby metódy výučby, jazyky English grammar slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa gramatika anglická gramatika učenie sa teória literatúry english for travelling slovné spojenia maturita Súdny preklad angličtina reparát metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta English for everyday life slohové útvary frázové slovesá Slovak dialogue obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby Predminulý priebehový čas anglické skratky Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Business English vetná skladba anglické časy Typy angličtiny anglická výslovnosť
Návrat na obsah