anglické skratky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Význam anglických skratiek
Filip Šuman -Burdej | 3/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika Slovak sentences anglická konverzácia Gerundium English grammar význam slov angličtina pre obchod rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia Slovak conversation anglická gramatika anglické opozitá Medical Slovak Skúšky z jazyka slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, doučovanie Anglické slovesá Slovak dialogue English in use obchodná angličtina Slovak questions metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Slovak cases metódy výučby výučba, učenie sa, anketa anglické skratky frázové slovesá angličtina pre lekárov učenie sa priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina Business English Slovenský jazyk prídavné mená Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite English for everyday life výučba, doučovanie Vetná skladba Anglické zámená Slovak grammar slovak for foreigners anglická výslovnosť Specialized English teória literatúry vetná skladba maturita Anglická gramatika Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Slovak dialogues Typy angličtiny Doučovanie gramatika Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Slovak nouns Súdny preklad Slovak for foreigners Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby prekladateľstvo english for travelling Slovenská literatúra Anglické frázy Slovak tenses anglické časy verbs with prepositions reparát Anglické prídavné mená
Návrat na obsah