anglicko - slovenská konverzácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Slovak questions Gerundium English grammar metódy, vzdelávanie, slovné spojenia reparát Anglické frázové slovesá Anglická gramatika english for travelling vetná skladba Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk anglické opozitá učenie sa metódy výučby angličtina pre lekárov Slovak nouns Slovak tenses Súdny preklad Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases Nepravidelné stupňovanie slohové útvary anglické skratky výučba, doučovanie pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Slovak dialogues frázové slovesá gramatika slovak for foreigners Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená Slovak for foreigners Vetná skladba Anglické frázy Jednoduchá veta význam slov a ich použite English in use Metódy výučby rečnícky štýl Slovak conversation Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika význam slov angličtina pre obchod obchodná angličtina teória literatúry anglická gramatika Doučovanie Slovenská literatúra slovenská literatúra Typy angličtiny Slovak grammar anglické časy prekladateľstvo maturita Medical Slovak Slovak dialogue anglická konverzácia prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá angličtina metódy výučby, jazyky doučovanie Slovak sentences anglická výslovnosť priama metóda Specialized English Business English
Návrat na obsah