english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina angličtina Anglické zámená frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life slovak for foreigners Jednoduchá veta výučba, doučovanie význam slov a ich použite Slovak conversation anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak tenses English grammar angličtina pre obchod anglické skratky Slovak questions Medical Slovak Slovak cases anglická výslovnosť maturita Slovak dialogue Slovak nouns slovenská literatúra slohové útvary angličtina pre lekárov prídavné mená Druhy viet metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners gramatika Angličtina pre každú situáciu english for travelling priama metóda English in use slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Slovak sentences rečnícky štýl Slovenský jazyk teória literatúry Gerundium pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Skúšky z jazyka význam slov doučovanie Slovak grammar anglické časy Business English anglická konverzácia metódy výučby Anglické frázy prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá Specialized English anglické opozitá Metódy výučby Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa reparát vetná skladba Súdny preklad verbs with prepositions Doučovanie Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika učenie sa tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah