english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika Slovak dialogues pohovor v angličtine slovak for foreigners, time význam slov Business English Slovenská literatúra Slovak tenses english for travelling výučba, učenie sa, anketa priama metóda Slovak for foreigners Slovak nouns Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť gramatika slovenská literatúra slovné spojenia metódy, vzdelávanie, anglické opozitá Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka reparát Slovak vocabulary Slovak conversation výučba, doučovanie Anglické slovesá Slovak grammar Specialized English Slovak sentences Druhy viet frázové slovesá prídavné mená Anglické prídavné mená angličtina pre obchod prekladateľstvo Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá teória literatúry rečnícky štýl anglické skratky verbs with prepositions Doučovanie anglické časy Slovenská gramatika Slovenský jazyk Anglické frázy maturita Súdny preklad Vetná skladba učenie sa Gerundium slovenská gramatika Anglické zámená angličtina slovak for foreigners Typy angličtiny obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Metódy výučby Slovak questions English grammar Slovak dialogue anglická konverzácia metódy výučby slohové útvary Slovak cases Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko doučovanie English in use metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life
Návrat na obsah