english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue verbs with prepositions obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Doučovanie Motivácia frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená english for travelling pohovor v angličtine English for everyday life metódy výučby Typy angličtiny teória literatúry Slovak for foreigners Slovak grammar anglická gramatika Slovak nouns Slovak vocabulary vetná skladba Anglické slovesá Slovak cases anglické skratky význam slov a ich použite slohové útvary English grammar Slovak word formation Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika učenie sa Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences význam slov tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Gerundium slovné spojenia angličtina pre obchod slovak for foreigners, time priama metóda výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl Metódy výučby angličtina výučba, doučovanie Slovak conversation Business English prekladateľstvo reparát Anglické frázy slovenská literatúra Slovak tenses Medical Slovak Slovak questions slovenská gramatika anglické opozitá metódy, vzdelávanie, maturita anglická konverzácia Druhy viet English in use Vetná skladba slovak for foreigners angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Skúšky z jazyka doučovanie gramatika Specialized English anglické časy Súdny preklad prídavné mená Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra
Návrat na obsah