frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium anglické skratky Business English frázové slovesá slovenská gramatika vetná skladba metódy, vzdelávanie, Slovak grammar slovné spojenia anglické opozitá Druhy viet Skúšky z jazyka english for travelling Slovenská literatúra slovenská literatúra prekladateľstvo Slovak for foreigners angličtina pre obchod Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Anglická gramatika slohové útvary slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovak questions výučba, doučovanie teória literatúry Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Anglické frázy Slovak dialogues Typy angličtiny Vetná skladba Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá prídavné mená angličtina pre lekárov verbs with prepositions Predminulý priebehový čas anglická gramatika reparát slovak for foreigners rečnícky štýl English grammar anglické časy Slovak cases Súdny preklad priama metóda význam slov Specialized English angličtina pohovor v angličtine Metódy výučby anglická konverzácia učenie sa doučovanie výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Slovak dialogue Anglické zámená Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky metódy výučby význam slov a ich použite Slovak conversation Anglické frázové slovesá gramatika Slovak sentences Anglické prídavné mená English for everyday life slovenské nárečia, slovensko English in use
Návrat na obsah