metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas anglické opozitá učenie sa Skúšky z jazyka Anglické zámená rečnícky štýl Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Anglická gramatika English grammar Slovak vocabulary Slovak dialogue angličtina pre lekárov Vetná skladba Specialized English metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Slovak grammar slovenská literatúra Slovak conversation gramatika Medical Slovak slohové útvary Anglické frazálne slovesá English for everyday life Druhy viet doučovanie anglické časy english for travelling Gerundium význam slov Slovak questions Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovak for foreigners Slovak cases anglické skratky Business English metódy výučby reparát Anglické frázy Jednoduchá veta prídavné mená angličtina vetná skladba obchodná angličtina Slovak sentences Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia význam slov a ich použite Slovenský jazyk Súdny preklad Slovenská literatúra Slovak nouns Slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo Metódy výučby slovenská gramatika priama metóda Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť teória literatúry anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Motivácia Anglické prídavné mená English in use výučba, doučovanie maturita anglická konverzácia frázové slovesá verbs with prepositions
Návrat na obsah