metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod English for everyday life Metódy výučby význam slov Slovak dialogue verbs with prepositions Gerundium Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá frázové slovesá Slovak slang Anglické zámená slovenská gramatika anglické časy Slovak tenses Slovak grammar metódy, vzdelávanie, metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Motivácia Predminulý priebehový čas Súdny preklad slovak for foreigners Slovak cases pohovor v angličtine Slovak for foreigners učenie sa maturita anglické skratky Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Anglické slovesá Business English Jednoduchá veta vetná skladba anglická gramatika Specialized English reparát obchodná angličtina rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Slovak dialogues doučovanie angličtina pre lekárov anglická konverzácia Doučovanie english for travelling Slovak vocabulary Medical Slovak Slovenská gramatika English grammar gramatika teória literatúry Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation prekladateľstvo slovné spojenia slohové útvary Anglické frázy angličtina Anglické prídavné mená Vetná skladba Slovak sentences význam slov a ich použite anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak nouns priama metóda English in use výučba, doučovanie
Návrat na obsah