metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta gramatika Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Slovak verbs Súdny preklad angličtina pre lekárov angličtina slovné spojenia Skúšky z jazyka Slovak grammar Anglické zámená metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť Angličtina pre špecifické situácie Obchodná angličtina význam slov a ich použite frázové slovesá slohové útvary anglické časy slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak Slovak cases výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Slovak vocabulary maturita Anglické slovesá Slovenská gramatika Spisovná slovenčina prekladateľstvo Slovak pronunciation anglická konverzácia obchodná angličtina Slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak dialogues význam slov Slovak conversation English in use metódy výučby metódy výučby, jazyky učenie sa Slovenský jazyk Slovak nouns pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions Slovak sentences vetná skladba reparát Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet Slovak tenses Anglické frázy Motivácia Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá English grammar Slovak phrases english for travelling anglické skratky Slovak word formation English for everyday life doučovanie Slovenská literatúra Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika slovak for foreigners Doučovanie anglická gramatika Slovak questions Specialized English teória literatúry slovenská literatúra Vetná skladba Typy angličtiny Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená Anglické prídavné mená priama metóda Business English
Návrat na obsah