metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Gerundium výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling význam slov a ich použite rečnícky štýl Metódy výučby English in use Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Slovak for foreigners English for everyday life Slovak sentences Business English pohovor v angličtine reparát Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba anglická gramatika učenie sa Medical Slovak doučovanie Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia prídavné mená frázové slovesá Súdny preklad Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas anglické časy gramatika Slovak questions Skúšky z jazyka angličtina význam slov slovenská gramatika angličtina pre lekárov Druhy viet metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions teória literatúry Specialized English Slovak conversation Anglické zámená metódy výučby Anglické frazálne slovesá English grammar slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time Slovak tenses maturita Slovak grammar slovenská literatúra Anglická gramatika Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns obchodná angličtina anglické skratky Slovak dialogues Anglické frázy slovak for foreigners anglická výslovnosť Doučovanie priama metóda angličtina pre obchod Slovak dialogue vetná skladba metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Jednoduchá veta anglické opozitá anglická konverzácia Slovenská literatúra
Návrat na obsah