metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov maturita metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky Metódy výučby slovak for foreigners, time Slovak dialogue Slovak dialogues vetná skladba Gerundium anglická výslovnosť prekladateľstvo Anglické frázy English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners English for everyday life slovné spojenia prídavné mená priama metóda rečnícky štýl Jednoduchá veta english for travelling angličtina pre obchod výučba, doučovanie anglická konverzácia Business English Vetná skladba slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá učenie sa English grammar metódy výučby Slovenská literatúra Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá Medical Slovak anglické opozitá verbs with prepositions slohové útvary Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovenský jazyk Slovak tenses význam slov anglické časy Skúšky z jazyka Doučovanie Anglické frazálne slovesá Slovak conversation obchodná angličtina doučovanie Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Specialized English Súdny preklad angličtina anglicko - slovenská konverzácia reparát frázové slovesá Slovak nouns význam slov a ich použite teória literatúry pohovor v angličtine Druhy viet anglická gramatika Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences slovenská gramatika gramatika anglické skratky Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah