metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet význam slov a ich použite gramatika Doučovanie Slovak sentences Specialized English obchodná angličtina Gerundium Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Slovenská literatúra učenie sa Medical Slovak Slovak questions Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie English in use maturita Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Metódy výučby slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Anglická gramatika reparát Anglické frázové slovesá Slovak tenses anglické časy slovné spojenia verbs with prepositions Slovak dialogue Slovak cases Anglické prídavné mená prídavné mená English grammar slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak for foreigners anglická konverzácia Vetná skladba angličtina metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov slovak for foreigners prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá english for travelling priama metóda anglické skratky vetná skladba význam slov rečnícky štýl výučba, doučovanie Slovak nouns slovak for foreigners, time English for everyday life Súdny preklad Business English Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod doučovanie pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá Slovenský jazyk Anglické frázy Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Anglické zámená metódy výučby, jazyky metódy výučby teória literatúry Anglické slovesá Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar slovenská gramatika Slovenská gramatika
Návrat na obsah