metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Specialized English Slovak tenses anglické časy frázové slovesá angličtina pre lekárov anglická výslovnosť angličtina pre obchod Vetná skladba English for everyday life Anglická gramatika význam slov a ich použite anglické skratky anglická gramatika Anglické zámená Skúšky z jazyka rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia verbs with prepositions výučba, doučovanie Slovenská literatúra gramatika slovenská literatúra vetná skladba Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Anglické frázové slovesá Doučovanie Jednoduchá veta Slovak questions Slovak sentences Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues Gerundium slovenská gramatika Súdny preklad Anglické frázy slovak for foreigners, time učenie sa Slovak cases Slovak grammar angličtina maturita slovné spojenia Business English Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie English in use Slovak dialogue slohové útvary Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk doučovanie english for travelling obchodná angličtina Slovak nouns English grammar Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu priama metóda význam slov teória literatúry reparát prekladateľstvo metódy výučby metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Typy angličtiny Druhy viet
Návrat na obsah