metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences verbs with prepositions Anglické slovesá obchodná angličtina Skúšky z jazyka English grammar gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Anglické frázy Slovak vocabulary English in use English for everyday life Vetná skladba slovak for foreigners, time frázové slovesá english for travelling Slovak for foreigners anglická gramatika rečnícky štýl reparát tipy ako sa učiť jazyk angličtina výučba, doučovanie anglická konverzácia slovak for foreigners anglické časy Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Business English slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Súdny preklad Slovak dialogue Slovak questions Metódy výučby slovné spojenia metódy, vzdelávanie, anglické opozitá Medical Slovak prídavné mená prekladateľstvo Anglická gramatika anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť angličtina pre obchod Slovak tenses Specialized English vetná skladba doučovanie metódy výučby, jazyky Motivácia Slovenský jazyk Slovak word formation Slovak cases Gerundium Anglické zámená Typy angličtiny metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika priama metóda teória literatúry učenie sa Slovenská gramatika Anglické prídavné mená maturita Slovak dialogues Doučovanie Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite význam slov Slovak grammar angličtina pre lekárov Slovenská literatúra
Návrat na obsah