metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina angličtina pre obchod vetná skladba angličtina maturita tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Medical Slovak rečnícky štýl english for travelling English in use anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Anglické zámená prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak tenses slovak for foreigners Slovak questions Druhy viet doučovanie anglická výslovnosť Slovak conversation Typy angličtiny Doučovanie učenie sa Slovak dialogue verbs with prepositions slovenská gramatika Specialized English Slovenský jazyk Slovak nouns slovné spojenia Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Business English slovenská literatúra angličtina pre lekárov význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time reparát Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Jednoduchá veta Vetná skladba anglické časy Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy význam slov English grammar anglická gramatika Metódy výučby Slovak grammar metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas gramatika teória literatúry metódy výučby výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá slohové útvary Slovenská literatúra priama metóda výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá anglické skratky anglické opozitá prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Gerundium
Návrat na obsah