metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra prídavné mená english for travelling Anglické frazálne slovesá Slovak conversation výučba, doučovanie anglické časy anglické opozitá Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá English grammar frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov Business English Slovak questions Anglická gramatika obchodná angličtina angličtina rečnícky štýl Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners anglická gramatika anglická konverzácia Skúšky z jazyka Specialized English verbs with prepositions Doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak dialogues slovenská gramatika Slovak cases maturita pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba Súdny preklad učenie sa Slovak nouns Slovak dialogue Medical Slovak Slovenská literatúra teória literatúry prekladateľstvo priama metóda význam slov výučba, učenie sa, anketa slohové útvary Jednoduchá veta Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Slovak tenses Anglické zámená anglická výslovnosť význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod gramatika English for everyday life doučovanie anglické skratky Gerundium slovak for foreigners, time Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Druhy viet reparát Metódy výučby Anglické frázy metódy, vzdelávanie, slovné spojenia English in use Slovenský jazyk
Návrat na obsah