metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny prekladateľstvo priama metóda Slovenská literatúra Súdny preklad slovenská literatúra slovenská gramatika maturita angličtina angličtina pre lekárov Slovak questions metódy výučby, jazyky gramatika English in use teória literatúry Predminulý priebehový čas English grammar english for travelling Slovak dialogue anglické skratky anglické časy anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Slovak cases Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Slovak for foreigners Slovak nouns anglická gramatika Druhy viet English for everyday life metódy výučby Metódy výučby pohovor v angličtine Slovenský jazyk Vetná skladba Anglické zámená význam slov a ich použite učenie sa reparát vetná skladba anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Medical Slovak Anglické frazálne slovesá frázové slovesá význam slov Slovak conversation anglické opozitá obchodná angličtina Slovak grammar Business English doučovanie Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod výučba, doučovanie Doučovanie verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Anglické frázy anglická výslovnosť prídavné mená Gerundium slovné spojenia
Návrat na obsah