metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia Slovak sentences anglická gramatika rečnícky štýl Slovak vocabulary metódy výučby pohovor v angličtine slovak for foreigners Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá angličtina Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá verbs with prepositions prekladateľstvo Skúšky z jazyka English for everyday life Slovak for foreigners English in use anglická konverzácia Anglické zámená Metódy výučby Slovak questions priama metóda Jednoduchá veta Slovenská literatúra Anglická gramatika vetná skladba Súdny preklad Vetná skladba slovenská gramatika význam slov Slovak tenses frázové slovesá Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť Slovak conversation teória literatúry anglické časy obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, english for travelling slohové útvary Slovak dialogue slovné spojenia maturita Slovak dialogues angličtina pre obchod Slovak nouns význam slov a ich použite reparát anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa doučovanie Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika Gerundium slovak for foreigners, time Doučovanie Slovak grammar anglické skratky učenie sa Anglické frázy Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Medical Slovak English grammar výučba, doučovanie slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Business English prídavné mená Specialized English
Návrat na obsah