metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Gerundium tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences gramatika maturita Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky reparát slovenská gramatika Slovenská literatúra anglické opozitá Specialized English anglická výslovnosť frázové slovesá Motivácia anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba angličtina Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Anglické frazálne slovesá význam slov obchodná angličtina english for travelling Slovak conversation výučba, doučovanie Doučovanie Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Slovak vocabulary Business English prekladateľstvo Anglické frázy Slovak grammar Slovak dialogue Slovenská gramatika Slovak tenses Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra Slovak dialogues Druhy viet angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary verbs with prepositions Slovenský jazyk Slovak word formation English grammar slovné spojenia teória literatúry Anglická gramatika význam slov a ich použite slovak for foreigners, time priama metóda Medical Slovak Súdny preklad anglické časy anglická gramatika učenie sa English in use Anglické zámená pohovor v angličtine metódy výučby anglické skratky rečnícky štýl Slovak questions Metódy výučby doučovanie Anglické slovesá vetná skladba metódy, vzdelávanie, English for everyday life prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia
Návrat na obsah