metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia výučba, doučovanie Slovak dialogues Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English slovak for foreigners, time Doučovanie Slovenská literatúra Slovak cases metódy výučby anglické skratky maturita anglické časy Slovak for foreigners Slovak grammar reparát anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky frázové slovesá english for travelling priama metóda Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Súdny preklad anglická výslovnosť anglické opozitá význam slov anglická konverzácia Slovak dialogue Metódy výučby Gerundium Slovak tenses Typy angličtiny pohovor v angličtine Slovenský jazyk slohové útvary výučba, učenie sa, anketa angličtina Anglické zámená Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns verbs with prepositions Anglické prídavné mená English grammar obchodná angličtina gramatika Medical Slovak angličtina pre lekárov Slovak sentences prídavné mená teória literatúry doučovanie vetná skladba metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Specialized English Anglické frazálne slovesá učenie sa English for everyday life Skúšky z jazyka Jednoduchá veta rečnícky štýl význam slov a ich použite Anglické frázy Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation slovak for foreigners English in use Vetná skladba Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra slovenská gramatika
Návrat na obsah